• Time of flight (TOF) masena spektrometrija

  TOFMS

  LECO TOFMS prikuplja spektre iz celog opsega masa sve vreme, bez kompromisa. Ova tehnologija daje neiskrivljene masene spektre, čime su omogućene spektralna konzistentnost i kontinuitet preko celog hromatografskog pika. Rad sa velikim brzinama prikupljanja podataka rezultuje kraćim vremenom analize sa znatno povećanom detektabilnošću analita, pri čemu se zadržava fleksibilnost, pouzdanost i kvalitet masenih spektara.

 • TOF MS visoke rezolucije

  TOFHRTMS

  Naučnici koji zahtevaju tačnost i masenu spektrometriju visoke rezolucije odlučuju se za LECO HRT instrumente. Ultra-visoka rezolucija, velika tačnost masa, maseni spektri za ceo opseg masa i brza detekcija u jednom sistemu – to je realnost koja je dostupna kod LECO TOF masenih spektrometara visoke rezolucije (HRT).

 • ChromaTOF softver

  TOF_SOFT

  Dizajniran za naučnike koji sanjaju o logičnim i usmerenim tokovima rada i rešenjima visokih performansi. ChromaTOF je LECO softverska platforma koja korisnicima pruža neophodnu fleksibilnost i izlazi u susret zahtevima savremene separativne hemije. Vodeći automatizovano prikupljanje podataka, kao i sve ostale korake od početka analize do generisanja izveštaja, ovo jedinstveno softversko rešenje korisnicima štedi vreme i povećava produktivnost.

Povratak