Istaknute aplikacije – Separacione tehnike i masena spektrometrija

LECO proizvodi iz linije separacionih tehnika poznati su u svetu po vodećoj naprednoj tehnologiji u TOFMS masenoj spektrometriji i sveobuhvatnoj hromatografiji. Bilo da je reč o analizi hrane, ukusa/mirisa, nafte, uzoraka iz životne sredine, primeni u forenzici, nauci o materijalima ili istraživanju metabolita, mi imamo konfiguraciju koja zadovoljava specifične potrebe korisnika. Na ovoj stranici možete pronaći primere široke primene instrumenata u vidu aplikacija.    Takođe možete posetiti biblioteku aplikacija na ovom sajtu.

Povratak