Novosti: Kvalitet biomasa i alternativnih goriva

18-05-2015 • Elementarna analiza

Biofuels-e-banner

Čvrsta biogoriva: Kalorična vrednost, vlaga, pepeo, isparljive, ugljenik, vodonik, azot, sumpor, živa, topivost pepela.
LECO korporacija je već gotovo 80 godina lider i inovator na polju analitičkih instrumenata. Paleta naših proizvoda uključuje elementalne analizatore za merenje CHNOS sagorevanjem/topljenjem u organskim i neorganskim materijalima, analizatore za određivanje sirovih proteina, žive u tragovima, sadržaj pepela/vlage/isparljivih, kaloričnu vrednosti; i mnoge druge.Prepoznatljiv kao reper u analizi uglja, koksa i nafte, LECO pruža dokazana analitička rešenja za kontrolu kvaliteta biomase i alternativnih goriva.

Određivanje kalorične vrednosti

Sadržaj vlage / pepela / isparljivih

main-AC600 main-TGA701
Verovatno najvažniji parametar svih goriva je njihov energetski sadržaj/kalorična vrednost (EN 14918). LECO AC600, poluautomatska izoperibolična kalorimetrijska bomba, analizira ovaj parametar u roku od samo 5.5 minuta, bez gubitka na tačnosti i preciznosti.
Više informacija
Primenom automatizovanog makro termogravimetrijskog analizatora vlaga, pepeo i isparljive analiziraju se u jednom ciklusu analize, čime se značajno skraćuje vreme rada. Može se meriti 19 ili 38 uzoraka simultano. LECO TGA701 je dobro poznat po visokoj pouzdanosti, stabilnosti, tačnosti i preciznosti, pružajući proširenu funkcionalnost i automatizaciju.
 Više informacija

Analiza ugljenika i sumpora

Topivost pepela

Sulfur and Carbon Analysis by Combustion main-AF700
Analizatori LECO SC serije oduvek su bili reper za brzo određivanje sumpora/ugljenika primenom sagorevanja na visokoj temperaturi. Najnovija SC832 serija daje rezultate za samo 2-3 minuta, zauzima manje radnog prostora, ima moćni softver sa ergonomskim interfejsom preko ekrana na dodir. SC832 je vredan resurs za sve laboratorije kojima su potrebni brzi i tačni rezultati, uz nisku cenu analize.
Više informacija
Topivost pepela biogoriva dugo je bio potcenjen parametar (EN 15370). Biomase i alternativna goriva odlikuju se najrazličitijim ponašanjima topivosti pepela. LECO AF 700 pruža automatizovano određivanje svih relevantnih tački topivosti (SST,DT,HT/FT) prema standardu u 6 tj. 12 uzoraka simultano.
Više informacija

Ukupan sadržaj ugljenika/vodonika/azota/sumpora/kiseonika

main-CHN628 Elementalni sastav čvrstih biogoriva (EN 15104) važan je ne samo zbog korekcije kalorične vrednosti, već je i obavezan kod biomase koja se proizvodi iz hemijski tretiranog drveta. Brza, pouzdana i nezavisna od matriksa, LECO CHNS 628 serija određuje elementalni sastav svih vrsta biogoriva u samo 4-5 minuta. Instrument se može proširiti sa dodatnim modulom za analizu sadržaja kiseonika.
Više informacija


Kontaktirajte nas za više informacija!

Povratak