TruSpec Micro C, H, N, S and O determination in micro samples

CarbonHydrogenNitrogenOxygenSulfur
main-TruSpec-Micro

LECO cev za sagorevanje

Izdržljiva, kvarcna U-cev za sagorevanje, izdržava temperature do 1100°C. Temperatura svake strane cevi se nezavisno kontroliše

Brza promena reagenasa sa gornje strane

Reagensi koji se stavljaju u lončiće sa mrežastom strukturom mogu se brzo promeniti, bez da se peć rashladi

TruSpec modul za sumpor

TruSpec pruža fleksibilnost kod određivanja sumpora: simultana CHNS analiza u mikro uzorcima ili u makro uzorcima (do 350 mg) dodavanjem S-modula na CHN model

Opis

Vodeći se povratnim informacijama sa tržišta i koristeći se najnovijom tehnologijom, dizajniran je TruSpec Micro, koji donosi optimalne performanse kod određivanja C, H, N, S i O u mikro uzorcima (od 1 do 10 mg). Komponente ove nove linije instrumenata zajednički funkcionišu pouzdano i konzistentno, dajući brzu analizu, veću robustnost i kraće vreme zastoja, a potreba za održavanjem je minimalna

Instrument se primenjuje za CHNS/O elementalnu analizu najrazličitijih čvrstih ili tečnih uzoraka u petrohemijskim proizvodima, biogorivima, proizvodima hemijske industrije (rastvarači, smole, lepkovi, plastika), farmaceutskim proizvodima, u hemijskoj sintezi, kao i za brojne druge aplikacije.

 

Prednosti:

  • Niska cena po analizi
  • Daje tačne rezultate za sve elemente u roku od 4 minuta
  • Mase uzoraka od 1 do 10 mg
  • U skladu sa AOAC, ASTM, ISO, AACC i ASBC metodama
  • Pojednostavljeno upravljanje podacima, a izvoženje podataka i kreiranje izveštaja je podesivo od strane korisnika

 

Rad

Efikasnost i brzina TruSpec Micro CHN i CHNS analizatora rezultat su jedinstvene kombinacije protočnog sistema gasa-nosača i individualnih, visokoselektivnih, infracrvenih detektora (IR) i detektora termičke provodljivosti (TC). TruSpec Micro spada u tip analizatora cele količine gasa. Ciklus jedne analize traje približno 4 minuta, a uključuje tri faze: pročišćavanje, sagorevanje i analiza.

Opcioni dodatni modul za mikro kiseonik omogućava određivanje sadržaja kiseonika u organskim matriksima, a kompatibilan je sa TruSpec Micro CHN i CHNS modelima.

TruSpec softver, zasnovan na Windows-u, fleksibilan je i jednostavan za upotrebu. Korisicima je omogućeno da definišu određena polja za automatska izračunavanja, koja omogućavaju predviđanje fizičkih svojstava na osnovu elementalnog sastava.

 

Softver uključuje i sledeće:

  • Pojednostavljeno upravljanje podacima sa odgovarajućom memorijom za skladištenje
  • Izvoženje podataka i kreiranje izveštaja podesivo od strane korisnika
  • U skladu sa 21 CFR deo 11 regulativama
  • Mod za konzervaciju gasa može se definisati od strane korisnika i doprinosi manjoj potrošnji gasa

Aplikacija

LECO instrumenti mogu se koristiti za najrazličitije aplikacije, a ispod su date najpopularnije. Za više detalja kontaktirajte naše specijaliste za prodaju i aplikacije.

Coal and Coke

Carbon, Hydrogen, and Nitrogen in CoalSaznajte više…

Foodstuff analysis

Nitrogen/Protein in Milk and JuiceSaznajte više…

Fertilizers

Sulfur Determination in FertilizersSaznajte više…

Fertilizers

Nitrogen Determination in FertilizersSaznajte više…

Coal and Coke, Graphite

Carbon, Hydrogen, and Nitrogen in Coke and GraphiteSaznajte više…

Biomass, Biofuel

Sulfur in Biomass and BiofuelSaznajte više…

Biomass, Biofuel

Oxygen in Biomass and BiofuelSaznajte više…

Biomass, Biofuel

Carbon, Hydrogen, and Nitrogen in Biomass and BiofuelSaznajte više…

Analysis of Plant Tissue

Sulfur in Plant, Feed, Grain, and FlourSaznajte više…

Coal and Coke

Sulfur in Coal and CokeSaznajte više…

Cement, Limestone, Ore

Sulfur in Cement, Fly Ash, Limestone, Soil, and OreSaznajte više…

Hydrocarbons Analysis

Carbon, Hydrogen, and Nitrogen in Hydrocarbons by ASTM D5291Saznajte više…

Foodstuff analysis

Protein Determination in MeatSaznajte više…

Soil and Sediments

Carbon and Nitrogen in Soil and SedimentSaznajte više…

Dostupne opcije i modeli

Opcije

Za ovaj proizvod dostupne su razne opcije. Kontaktirajte naše specijaliste za prodaju i aplikacije kako biste za svoju aplikaciju odabrali odgovarajuću konfiguraciju.

Dodatni modul za kiseonik

Dodatni modul za kiseonik primenjuje nezavisni, visokotemperaturni sistem za pirolizu (1300°C) i daje rezultat u roku od dva minuta

Dodatni modul za sumpor

Dodatni modul za sumpor pruža nezavisno određivanje sumpora u makro uzorcima (350 mg) za manje od dva minuta

Autopunjač za modul za sumpor

Autopunjač za dodatni modul za sumpor (50 uzoraka)

Autosempler za tečne uzorke

Autosempler za tečne uzorke koji se kontroliše iz softvera.

Modeli

Svaki instrument može se konfigurisati prema individualnim potrebama Vaše laboratorije. Kontaktirajte naše specijaliste za prodaju i aplikacije kako biste za svoju aplikaciju odabrali odgovarajuću konfiguraciju.

TruSpec Micro CHN

Elementalni analizator ugljenika/vodonika/azota sa punjačem, PC-jem i LECO aplikativnim softverom

TruSpec Micro CHNS

Elementalni analizator ugljenika/vodonika/azota/sumpora sa punjačem, PC-jem i LECO aplikativnim softverom

Dokumentacija

Povratak