TGA801 Termogravimetrijski analizator Vlaga, pepeo, isparljiv sadržaj i gubitak mase pri žarenju.

TGA

Opis

TGA801 je najnovija generacija automatizovanih makro termogravimetrijskih analizatora.
TGA801 podržava osnovne mogućnosti i pouzdanost prethodnih generacija LECO makro TGA instrumenata, pružajući ključna poboljšanja u performansama i robusnosti. Uvođenjem najsavremenijeg hardvera sa programabilnom platformom na dodir i robusnim dizajnom, TGA801 pruža visoko preciznu termogravimetrijsku analizu sastojaka – vlage, pepela, isparljivog sadržaja i gubitka žarenjem u različitim organskim, neorganskim i sintetičkim materijalima. U skladu sa standardnim metodama ASTM, TGA801 se primjenjuje u mnogim industrijama za razne aplikacije uključujući ugalj, cement, katalizatore, hranu i stočnu hranu.

Makro termogravimetrijska analiza zamenjuje često spore, radno intenzivne, tradicionalne ručne gravimetrijske tehnike koje zahtevaju višestruko vaganje uzoraka, žarenje i prenos u sušnicu. Fleksibilna podešavanja metoda, automatizacija i hardverska svojstva TGA801 omogućavaju automatizovanu analizu procesa, a zahtevaju samo ručno merenje početne mase uzorka, što vam štedi vreme u vašoj laboratoriji.

Cornerstone Mobile daljinski softver omogućava povezivanje instrumenta sa mobilnim telefonom, tabletom ili PC, prikazujući performanse i status analize dok analitičar nije pored uređaja.

 

Karakteristike:

MAKSIMALANA PRODUKTIVNOST I POBOLJŠAN RAD

 • Automatizovana termogravimetrijska analiza do 19 uzoraka istovremeno
 • Bez dodatnog prenosa i hlađenja uzoraka koji su potrebni kod tradicionalnih gravimetrijskih metoda
 • Određivanje vlage, isparljive materije i pepela iz jednog uzorka i serije analiza
 • Optimizuje vreme analize pomoću automatskog prepoznavanja krajnjih tačaka na osnovu konstantne mase uzorka

 

TGA801_Coal_Sample

 

UNAPREĐENE ANALITIČKE PERFORMANSE

 • Stabilna i precizna merenja mase tokom celog ciklusa analize pomoću integrisane, termički izolovane vage sa tačnošću 0,0001 g
 • Precizna kontrola temperature peći sa temperaturnim rampama
 • Rotirajući karusel omogućava jednake uslove za sve uzorke u toku analize
 • Automatska kontrola atmosfere peći i protoka gasa (vazduh, azot ili kiseonik)

 

TGA801-Carousel-with-Close-Up-Crucible1

TGA801-Close-Up-Balance

Rad

SVESTRANOST BEZ PREMCA

 • Automatizovana termogravimetrijska analiza do 19 uzoraka istovremeno
 • Makro uzorak nominalne mase 1g
 • Fleksibilno podešavanja metoda omogućavaju eliminaciju klasičnog gravimetrijskog načina rada
 • Optimizovano vreme analize sa automatskim prepoznavanjem krajnje tačke - do konstantne mase uzorka

 

 

INOVATIVNI DIZAJN

 • Keramika visokih performansi omogućava radnu temperaturu do 1000 ° C
 • Robusan i pouzdan automatizovan mehanizam rotacije
 • Spoljni ventilacioni sistem omogućava veću pouzdanost sistema za merenje mase, smanjenjem vibracija
 • Softver obezbeđuje jednostavno prijavljivanje uzorka sa grafičkim prikazima podataka u ciklusu analize u realnom vremenu

 

 

Aplikacija

LECO instrumenti mogu se koristiti za najrazličitije aplikacije, a ispod su date najpopularnije. Za više detalja kontaktirajte naše specijaliste za prodaju i aplikacije.

TGA801 – Moisture and Ash Determination in Flour

An accurate determination of moisture and ash content in flour products provides important information related to the food quality and safety.Moisture is also a key variable used to calculate a products purity, yield, and/or resulting constituent analysis on a dry basis. Ash content is also an indicator of contaminants such as bran in refined flours.Saznajte više…

TGA801 – Moisture and Ash Determination in Animal Feed

An accurate determination of moisture and ash content in feed products provides important information related to the food quality and safety. Moisture is also a key variable used to calculate a products purity, yield, and/or resulting constituent analysis on a dry basis.Saznajte više…

Dostupne opcije i modeli

Opcije

Za ovaj proizvod dostupne su razne opcije. Kontaktirajte naše specijaliste za prodaju i aplikacije kako biste za svoju aplikaciju odabrali odgovarajuću konfiguraciju.

Ekran osetjiv na dodir (M)

Cornerstone Mobile softver

Potrošni materijal

Modeli

Svaki instrument može se konfigurisati prema individualnim potrebama Vaše laboratorije. Kontaktirajte naše specijaliste za prodaju i aplikacije kako biste za svoju aplikaciju odabrali odgovarajuću konfiguraciju.

TGA801-SMC

TGA801 sa PC i ekranom osetljivim na dodir

TGA801-DMC

TGA801 sa dve pećnice sa PC i ekranom osetljivim na dodir

Dokumentacija

Povratak