EN Series Bulk and Surface Hydrogen Determination by Inert Gas Fusion

Hydrogen
main-RHEN602

Ukupni i površinski vodonik

Napredna kontrola peći RHEN602 softvera omogućava analizu površinskog i ukupnog vodonika u aluminijumu

Opis

RHEN602 tačno određuje sadržaj vodonika, naročito u niskim koncentracijama (<2 ppm) u aluminijumu, železnim i obojenim metalima, vatrostalnim materijalima, hidridima, metalima iz grupe retkih zemalja i neorganskim materijalima. Napredna kontrola peći omogućava analizu površinskog i ukupnog vodonika u aluminijumu. Unapred definisane aplikacije i odabir višestrukih metoda osigurava optimalna podešavanja peći i analize za svaki matriks. Optimizuje se i veličina uzorka, čime se poboljšavaju tačnost i preciznost.

Prednosti:

  • Poboljšana osetljivost do 0.001 ppm H
  • Nominalna masa uzorka do 6 g pruža poboljšanu preciznost
  • Programabilna elektrodna peć sa povećanjem temperature (omogućava analizu ukupnog i površinskog vodonika)
  • Kalibracija dozom gasa ili referentnim standardima

  • Unapred definisane aplikativne tehnike
  • Dijagnostika je uključena u softver i skraćuje vreme zastoja instrumenta

Rad

Idealan za analizu aluminijuma, kao i drugih metala, vatrostalnih materijala i neorganskih materijala, RHEN602 pruža napredni sistem kontrole peći, sa detaljnijim profilima snage i kompletnom kontrolom početnih temperatura i brzine porasta temperature. Određivanje površinskog i ukupnog vodonika u aluminijumu je precizno i za koncentracije ispod ppm-a.

Karakteristike i prednosti:

  • Kontrolni softver koji se zasniva na Windows®–u,jednostavan je za upotrebu i maksimalno povećava fleksibilnost aplikacija u proizvodnji i istraživanjima
  • Standardni interfejs uključuje informacije o uzorku, grafike i statistiku
  • Najmodernija tehnologija detektora termičke provodljivosti (TC) pruža još veću stabilnost i tačnost

Aplikacija

LECO instrumenti mogu se koristiti za najrazličitije aplikacije, a ispod su date najpopularnije. Za više detalja kontaktirajte naše specijaliste za prodaju i aplikacije.

Steel and metals analysis

Hydrogen Determination in Steel and IronSaznajte više…

Refractory Metals

Hydrogen Determination in Reactive and Refractory MetalsSaznajte više…

Refractory Metals

Hydrogen Determination in Reactive and Refractory MetalsSaznajte više…

Aluminum and Aluminum Alloys

Hydrogen Determination in Aluminum and Aluminum Alloys Saznajte više…

Copper and Copper Alloys

Hydrogen Determination in Copper and Copper AlloysSaznajte više…

Dostupne opcije i modeli

Opcije

Za ovaj proizvod dostupne su razne opcije. Kontaktirajte naše specijaliste za prodaju i aplikacije kako biste za svoju aplikaciju odabrali odgovarajuću konfiguraciju.

SmartLine dijagnostika

LECO Remote Diagnostics sistem (dijagnostika na daljinu), lako se koristi, radi preko interneta

Modeli

Svaki instrument može se konfigurisati prema individualnim potrebama Vaše laboratorije. Kontaktirajte naše specijaliste za prodaju i aplikacije kako biste za svoju aplikaciju odabrali odgovarajuću konfiguraciju.

RHEN602

Određivanje ukupnog i površinskog vodonika topljenjem u struji inertnog gasa

Dokumentacija

Povratak