RC612 Multiphase Carbon and Hydrogen/Moisture

CarbonHydrogenWater
main-RC612

Automatizacija

Autopunjač dramatično povećava produktivnost, bez gubitka na kvalitetu rezultata.

Opis

LECO RC612 analizator multifaznog ugljenika i vodonika/vlage kvantifikuje ugljenik i vodonik u različitim organskim i neorganskim uzorcima i identifikuje poreklo nekoliko tipova ugljenika. Ovaj moderni, mnogostrani instrument može da meri uzorke različitog tipa: sprašene, u trakicama, cevaste. Jedinstvene mogućnosti RC612 analizatora pružaju sveobuhvatnu analizu uzoraka, uključujući određivanje površinskog ugljenika, nevezanog ugljenika, organskog ugljenika, neorganskog ugljenika, karbonata, vlage, kristalne vode.

Poboljšani rad peći omogućava primenu RC612 instrumenta za najrazličitije aplikacije – za procesnu kontrolu i istraživanje minerala i ruda, vatrostalnih materijala, cementa, keramike, katalizatora, silicijum-dioksida, prekrivnih praškova, praškova za zavarivanje, obojenih metala, kao i određivanje ukupnog organskog ugljenika (TOC) u stenama i zemljištu, ukupnog organskog i neorganskog ugljenika u otpadu. itd.

 

Pored drugih aplikacija, RC612 je u skladu sa AWS (ANSI) odobrenom metodom određivanja sadržaja vlage u praškovima za zavarivanje, kao i u praškovima za oblaganje elektroda. Napredni dizajn RC612 podrazumeva sledeće: instrument ne zauzima puno prostora na radnoj površini, njegov kontrolni softver se lako koristi, a robustnost celog sistema je poboljšana.

Prednosti:

 • Kvalitativna i kvantitativna analiza
 • Prošireni opseg određivanja
 • Razlikovanje površinskog, slobodnog, organskog i neorganskog ugljenika
 • Fleksibilnost LECO softvera omogućava jednostavno rukovanje, kako za rutinske, tako i za istraživačke primene
 • Opcioni robustni autopunjač sa 50 pozicija za automatizovani rad bez nadzora
 • Dijagnostika je uključena u sistem, čime se značajno skraćuje vreme zastoja instrumenta

Rad

LECO napredna dvostepena otporna peć može se precizno regulisati počev od sobne temperature, sa programabilnim početnim temperaturama i brzinama porasta temperature. U zavisnosti od aplikacije, operater može da isprogramira rad peći u više koraka, a peć se može pročistiti kiseonikom ili azotom, čime se stvaraju oksidujući ili inertni uslovi, u kojima prisutni ugljenik i vodonik sagorevaju ili reaguju. Peć za dogorevanje (nominalno je podešena na 850°C) i katalizator sekundarne oksidacije uključeni su u protok, kako bi se osiguralo potpuno sagorevanje/reakcija svih oslobođenih komponenti. Infracrvena detekcija primenjuje se za kvantifikaciju rezultata u masenim procentima ili kao masa prevlake (mg/cm2).

Sadržaj neorganskog i organskog ugljenika može se razlikovati primenom inertne ili oksidujuće atmosfere. Porast temperature peći omogućava razlikovanje prisustva ugljenika u različitim oblicima. Poreklo ugljenika često se može odrediti na osnovu temperature na kojoj oksiduje ili isparava.

LECO moćni softver, koji se zasniva na Windows-u, jednostavan je za korišćenje i omogućava kontrolu celog sistema, prikupljanje podataka i analizu.

 

 

Karakteristike i prednosti:

 • Dvostepena peć sa naprednim kontrolama i mogućnošću programiranja početnih temperatura, kao i brzine porasta temperature
 • Olakšano servisiranje
 • Softver, zasnovan na Windows®–u, jednostavan je za korišćenje i povećava fleksibilnost kod aplikacija vezanih kako za proizovdnju, tako i za istraživanje
 • Moguće je kreirati jedinstvene metode rada peći u koracima, posebno za svaki tip uzoraka
 • Veće mogućnosti dijagnostike u realnom vremenu

Aplikacija

LECO instrumenti mogu se koristiti za najrazličitije aplikacije, a ispod su date najpopularnije. Za više detalja kontaktirajte naše specijaliste za prodaju i aplikacije.

RC612 Determination of Moisture in Welding Flux

Moisture determination with a tube furnace system in low level concentrations is shown in a two step program.Saznajte više…

Analysis of soil aggregates

Carbon and Moisture in AggregatesSaznajte više…

Dostupne opcije i modeli

Opcije

Za ovaj proizvod dostupne su razne opcije. Kontaktirajte naše specijaliste za prodaju i aplikacije kako biste za svoju aplikaciju odabrali odgovarajuću konfiguraciju.

Autopunjač

Autopunjač sa 50 pozicija za sekvencijalnu i nesekvencijalnu analizu

SmartLine dijagnostika

LECO Remote Diagnostics sistem (dijagnostika na daljinu), lako se koristi, radi preko interneta

Modeli

Svaki instrument može se konfigurisati prema individualnim potrebama Vaše laboratorije. Kontaktirajte naše specijaliste za prodaju i aplikacije kako biste za svoju aplikaciju odabrali odgovarajuću konfiguraciju.

RC612

Multifazni analizator ugljenika i vodonika/vlage

Dokumentacija

Povratak