PX 300 Serija Brušenje/Poliranje

LECO PX300

PX300 with Manual Head

PX300 with Manual Head

Opciono ne motorizovana glava

Opis

Uređaj PX300 za Brušenje/Poliranje veoma lak za upotrebu, idealan za pripremu uzoraka za analizu na mikrotvrdoću I mikrostrukturalni rad. Naš PX300 obezbeđuje pouzdanost, sigurnost, efikasnost za laboratorije sa manjim brojem uzoraka.

Features

  • Spiralna slavina sa automatskim sistem za ispiranje koji sprečava začepljenje odvoda.
  • Dugme za hitno zaustavljenje, brzo zaustavlja process brušenja.
  • Robusne strukturalne I elektronske komponente su napravljenje da izdrže najteže uslove
  • Opciono, kupovina još jedne ne motorizovane glave, omogućava:
  • Obradu više uzoraka istovremeno
  • Postizanje uniformnih uslova pripreme uzroka u različitim ciklusima.

Rad

OSNOVNI MODEL

  • Kontrolna tabla za podešavanje brzine točka, priključka za vodu i tajmera
  • Odvojiva slavina za lako čišćenje

 

PX300 Control Panel

 

OPCIONO NE-MOTORIZOVANA GLAVA

  • Jednostavno okretanje gornjeg dugmeta glave podešava silu koja se primjenjuje na uzorke
  • Ergonomska ručka omogućava sigurno i jednostavno spuštanje glave

 

PX300 Non-Motorized Head

Dostupne opcije i modeli

Opcije

Za ovaj proizvod dostupne su razne opcije. Kontaktirajte naše specijaliste za prodaju i aplikacije kako biste za svoju aplikaciju odabrali odgovarajuću konfiguraciju.

Veličina točka
8 in, 10 in, 12 in*, 200 mm, 250 mm, and 300 mm*

*12 in and 300 mm zavisno od aplikacije

Modeli

Svaki instrument može se konfigurisati prema individualnim potrebama Vaše laboratorije. Kontaktirajte naše specijaliste za prodaju i aplikacije kako biste za svoju aplikaciju odabrali odgovarajuću konfiguraciju.

PX300B1

Osnovni model, Vari-Speed, 115V

PX300B2

Osnovni model, Vari-Speed, 230V

PX300N1

Osnovni model sa Ne-Motorizovanom glavom, Vari-Speed, 115V

PX300N2

Osnovni model sa Ne-Motorizovanom glavom, Vari-Speed, 230V

Dokumentacija

Povratak