Pegasus GC-HRT+ Time-of-Flight maseni spektrometar visoke rezolucije

GCTOFHRTMS
PEGASUS GC-HRT+

ChromaTOF brend softver

Folded Flight Path tehnologija

Folded Flight Path Technology

R=50,000 ; Mass accuracy < 1ppm

Opis

Sa osetljivošću većom nego ikad pre, Pegasus GC-HRT+ je savršena alatka za ispunjavanje izazova koje postavljaju izuzetno kompleksni analitički zahtevi današnjice. Maseni spektrometar visokih performansi pruža tačnost masa koja je vodeća u industriji, izuzetno brzo prikupljanje podataka preko celog masenog spektra, izotopski sadržaj, masenu rezoluciju – sve to je dostupno sa jednim injektovanjem.

LECO Folded Flight Path™ (FFP)™ (savijena putanja preleta) tehnologija i novi sistem prikupljanja podataka omogućavaju rezoluciju od 50,000 FWHM, tačnost mase manju od 1 ppm i brzinu prikupljanja podataka do 200 spektara/sekund, što rezultira pronalaženjem velikog broja analita i njihovom identifikacijom sa velikom pouzdanošću.
Prednosti LECO Pegasus GC-HRT+ :

  • Tehnologija kodiranog frekventnog guranja jona (Encoded Frequent Pushing™ (EFP™) proširuje analitičke mogućnosti LECO GC-HRT+ i GCxGC-HRT+ instrumenata, čime se doprinosi značajnom povećanju osetljivosti, proširivanju dinamičkog opsega i ostalim poboljšanjima. Pročitajte više o EFP tehnologiji preuzimanjem dokumenta Technical Tip – Encoded Frequent Pushing iz odeljka Dokumentacija.
  • FFP tehnologija ne pruža samo visoku rezoluciju i osetljivost, već i TOF fokusiranje višeg reda čime se sprečava standardna TOF disperzija i omogućavaju se uslovi za širi inicijalni zrak jona.
  • Pomoću alatki za spektralnu analizu (Spectral Analysis Tools (SAT)) sprežu se moć tačnosti masa i masena spektrometrija visoke rezolucije. Ovaj inovativni komplet alatki, uparen sa ChromaTOF® softverom, dizajniran je da pojednostavi identifikaciju i relativnu kvantifikaciju heteroatomskih vrsta u GC ili GCxGC skupovima podataka. Saznajte više o SAT opciji iz brošure u odeljku Dokumentacija.
  • KADAS®, naš patentirani sistem prikupljanja podataka koji se zasniva na statistici jona, dramatično smanjuje šum, obezbeđuje tačnost mase i smanjuje veličinu fajlova.
  • Dekonvolucija visoke rezolucije (High Resolution Deconvolution® (HRD®)) vrši dekonvoluciju i identifikaciju važnih analita u kompleksnim matriksima.
  • Šta se još nalazi u Vašem uzorku? U slučaju dvoznačnih rezultata, mod ultra visoke rezolucije u kombinaciji sa HRD-om razdvaja izobare (razlike u masi ~ 0.02 amu).

Rad

IZVOR HEMIJSKE JONIZACIJE

Moguće je uštedeti vreme i trud koji se ulažu u laboratoriji jednostavnijom identifikacijom nepoznatih analita sa većom pouzdanošću podudaranja sa bibliotekom. Izvor hemijske jonizacije (HR-CI) kod Pegasus GC-HRT+ sistema omogućava korisnicima da dramatično promene informacije dobijene na GC/MS-u visoke rezolucije sa do sada neviđenom tačnošću masa i rezolucijom pseudo-molekularnih jona. Pegasus GC-HRT+ dostupan je sa oba izvora (izvor elektronske jonizacije (EI) i izvor hemijske jonizacije (CI)), čime se omogućava upoređenje sa klasičnim spektrima iz biblioteke (EI) i očuvanje molekularnog jona (CI). Zajednički, HR-CI izvor i Pegasus GC-HRT+ sistem pružaju kompletni paket za analizu visoke protočnosti, sa visokim sadržajem informacija, uz rezoluciju do 50,000 FWHM, tačnost masa manju od 1 ppm i brzinu prikupljanja podataka do 200 spektara u sekundi. Na sve sa primenjuju i merenja zastupljnosti izotopa, koja su visokog integriteta, radi olakšanog rada sa veoma bogatim sadržajem informacija i pouzdane identifikacije analita. Za više informacija o Tačnosti masa preuzmite naš članak: How to Get the Best Mass Accuracies with HR-CI on the Pegasus GC-HRT iz odeljka Dokumentacija.

 

Kliknite ovde za više informacija:

CI ConfirmIdentify your Unknown

LECO BIBLIOTEKA TAČNIH MASA

Želite da imate beskrajno poverenje u pogodak iz biblioteke? LECO biblioteka tačnih masa (Accurate Mass Library - AML) omogućava upoređivanje tačnih masa dobijenih za novi uzorak sa tačnim masama iz baze podataka i pokazuje koliko su međusobno slični.

 

Dostupne opcije i modeli

Opcije

Za ovaj proizvod dostupne su razne opcije. Kontaktirajte naše specijaliste za prodaju i aplikacije kako biste za svoju aplikaciju odabrali odgovarajuću konfiguraciju.

Gasna hromatografija

Gasna hromatografija koristi 7890 GC sistem. Dostupni su i raznovrsni inleti i injektori.

LECO L-PAL3 automatizovani injektor uzoraka

LECO's L-Pal3 Automated Sample Injector

Povećajte protočnost svoje laboratorije sa našim L-PAL3 sistemom

Priprema uzoraka i automatizacija

Rešenja za pripremu uzoraka i automatizaciju za GC i GC/MS dizajnirana su da optimizuju performanse, povećaju produktivnost i prošire mogućnosti za rad. Uključuju tečna/headspace/SPME injektovanja, termalnu desorpciju i automatizovanu izmenu lajnera (ALEX).

Generatori azota

Generatori azota koji rade na ambijentalnom vazduhu ili preko ugrađenog kompresora.

Dokumentacija

Povratak