Pegasus® BT 4D GCxGC Time-of-Flight maseni spektrometar

GCTOFMS
PEGASUS_BT_4D

STAY CLEAN® JONSKI IZVOR

STAY CLEAN® ION SOURCE

Naš EI izvor otvorenog tipa skraćuje i olakšava rad u laboratoriji. Više ne morate da trošite vreme na čišćenje jonskog izvora, što Vam ostavlja više prostora za vršenje analiza.

Opis

Pegasus BT 4D pruža poboljšanu osetljivost koja je rezultat kuplovanja naših sistema: benchtop Pegasusa BT i GCxGC termalne modulacije visokih perfomansi. Ova kombinacija daje Pegasus BT 4D sistemu mogućnost da ispita zahtevne uzorke za koje je potrebna najbolja moguća osetljivost. Jedinstvene i moćne odlike softvera i hardvera pojednostavljuju kvantifikaciju, istovremeno čineći upotrebu i razumevanje GCxGC sistema nezamislivo lakim.

Za informacije o primeni naših instrumenata za analizu realnih uzoraka, pogledajte video galeriju naših e-seminara i tehničke prezentacije.


Karakteristike

Poboljšani odnos S/N, kao rezultat GCxGC procesa modulacije, omogućava da se analiti koji su bili neprimetni sada mogu jasno identifikovati. LECO ChromaTOF® brend softver radi besprekorno usklađeno sa novim Pegasus BT 4D sistemom, automatski obrađujući dobijene podatke i eliminišući bilo kakva nagađanja vezana za identifikaciju i kvantifikaciju analita. Funkcije kao što su NonTarget Deconvolution® (neciljana dekonvolucija), pronalaženje ciljanih analita, pretraživanje biblioteke i interfejs koji se jednostavno konfiguriše, udruženo pružaju korisnicima bolje iskustvo u radu sa GCxGC sistemom.


Neciljana analiza

Urin pušača analiziran na Pegasus BT 4D—GCxGC identifikuje više analita; prikazano je nekoliko identifikovanih metabolita.

Pegasus BT4D Screen Smokers Urine


Odlična osetljivost
Poboljšani odnos S/N, kao rezultat GCxGC procesa modulacije, omogućava da se analiti koji su bili neprimetni sada mogu jasno identifikovati u uzorku.

Pegasus BT4D Screen Now that is sensitive

Multiple Modulation Options Available

Dostupne opcije i modeli

Opcije

Za ovaj proizvod dostupne su razne opcije. Kontaktirajte naše specijaliste za prodaju i aplikacije kako biste za svoju aplikaciju odabrali odgovarajuću konfiguraciju.

LECO L-PAL3 automatizovani injektor uzoraka

Povećajte protočnost uzoraka u svojoj laboratoriji uz primenu našeg L-PAL3 sistema

Modeli

Svaki instrument može se konfigurisati prema individualnim potrebama Vaše laboratorije. Kontaktirajte naše specijaliste za prodaju i aplikacije kako biste za svoju aplikaciju odabrali odgovarajuću konfiguraciju.

Pegasus BT 4D with FLUX Flow Modulator

Pegasus BT 4D with Liquid Nitrogen Thermal Modulator

Pegasus BT 4D with Cryogen-Free Thermal Modulator

Dokumentacija

Povratak