Pegasus 4D-C Sveobuhvatna dvodimenzionalna gasna hromatografija sa Time-of-Flight masenim spektrometrom

GCXGCTOFMS
main-Pegasus_4D-C

Automatsko pronalaženje pikova

LECO patentirani algoritmi za automatsko pronalaženje pikova i pravu dekonvoluciju signala predstavljaju temelj za identifikaciju pravog sadržaja uzoraka.

Prava dekonvolucija signala (True Signal Deconvolution)

Maseni spektar za svaki analit automatski se ekstrahuje od interferencija iz pozadine sistema, matriksa i koeluirajućih analita primenom prave dekonvolucije signala

Opis

Razvijen zajedničkom saradnjom stručnjaka u ovoj oblasti, Pegasus® 4D GCxGC TOFMS predstavlja sveobuhvatno tehnološko rešenje. Bilo da je reč o kompleksnim ispitivanjima metabolita, rutinskoj kvantifikaciji mirisa i aroma, forenzičkim ispitivanjima ili analizi pijaćih i otpadnih voda, Pegasus 4D pruža neuporedive GCxGC performanse. Dvostepeni modulator sa četiri mlaznice (dual stage-quad jet) i sekundarna peć termički su izolovani i nezavisno se kontrolišu, a postavljeni su u unutrašnjost primarne GC peći. Svi aspekti LECO Pegasus 4D GCxGC TOFMS sistema kompletno su integrisani, u potpunosti automatizovani i celokupno se upravljaju pomoću ekskluzivnog LECO ChromaTOF softvera. Ovaj moćni softver jednostavan je za upotrebu i maksimalno povećava hromatografsku optimizaciju, što rezultuje značajno većom efikasnošću i produktivnošću. Pegasus 4D je bez premca zlatni standard u GCxGC tehnologiji: jedan instrument, jedan softver, jedino GCxGC rešenje koje vam treba.

Prednosti LECO Pegasus 4D GCxGCTOFMS :

Smanjeni troškovi rada primenom LECO Consumable Free GCxGC rešenja koja ne zahtevaju upotrebu tečnog azota (LN2)

Niže granice detekcije čemu doprinosi krio-fokusirajući efekat dvostepenog modulatora sa četiri mlaznice koji se primenjuje kod svih LECO GCxGC rešenja, za razilku od nedostataka koji se javljaju kod protočne modulacije

Povećani kapacitet pikova i velika brzina detekcije TOF MS detektora skraćuju vreme analize

Jednostavna karakterizacija kompleksnih uzoraka putem vizualizacije svih grupa hemijskih jedinjenja prisutnih u uzorku, što je prednost koju daju strukturni hromatogrami sa klasama hemijskih jedinjenja; ovo se može postići isključivo primenom dvostepenog modulatora sa četiri mlaznice kod GCxGC razdvajanja i alatke za klasifikaciju u okviru ChromaTOF softvera

Iz jednog injektovanja dobija se veći broj informacija zahvaljujući povećanom kapacitetu pikova koji pružaju LECO GCxGC strategije

Povećana osetljivost rezultat je prolaska celog uzorka do detektora, bez potrebe za razdeljivanjem toka kako bi uzorak ušao u maseni spektrometar

Optimizacija i očuvanje dragocenog razdvajanja u prvoj dimenziji primenom varijabilnog vremena modulacije (Variable Modulation Times (VMT)) čime se sprečava preterana modulacija jedinjenja sa visokim tačkama ključanja i poboljšava detektabilnost analita iz celog hromatografskog područja

Pojednostavljeno upravljanje sistemom i obrada podataka upotrebom ChromaTOF GCxGC jednistvenog softverskog rešenja koje eliminiše potrebu za dugotrajnim izvoženjem i obradom podataka, kao i interpretaciju rezultata korišćenjem nekog drugog softvera

Jednostavno prevazilaženje problema sa matriksom – TSD® (prava dekonvolucija signala) momentalno razlaže sva koeluiranja kod GCxGC

Lakša priprema uzoraka usled činjenice da je jonski izvor jedinstvenog otvorenog dizajna (open ion source design) i nikada se ne čisti – prljavi uzorci nisu problem

Robustna i dokazana tehnologija – zahteva minimalno održavanje, što su potvrdili korisnici širom sveta

Efikasnost u laboratoriji – visoka protočnost uzoraka postiže se momentalno i rutinski

Rad

Pegasus TOFMS, sa kontinualnim prikupljanjem spektara preko celog masenog opsega brzinom do 500 spektara/sekund zapisanih na disk, jedini pruža MS podatke sa gustinom koja je dovoljna da bi odgovorio zahtevima svakog GCxGC razdvajanja. Spektralni kvalitet se zadržava pri ovako velikim brzinama u Pegasus TOFMS sistemu kako je prikazano na Slici 5. Dvodimenzionalna gasna hromatografija (GCxGC) odvija se ponovljenim reinjektovanjem celog efluenta sa prve hromatografske kolone na drugu kolonu sa ortogonalnom fazom. LECO GCxGC sistemi postižu to preko dvostepenog modulatora sa četiri mlaznice koji je postavljen između dve kolone. Ciklus refokusiranja i reinjektovanja podudara se u vremenu sa eluirajućim jedinjenjima iz druge GC kolone, što rezultuje razdvajanjem jedinjenja preko površine, a ne samo duž linije.

 

Karakteristike i prednosti :

Karakteristike
Prednosti
Kontinulano prikupljanje podataka preko celog masenog spektra brzinom do 500 spektara/sekund zapisanih na disk Mogućnost definisanja najužih GC pikova
Spektralni podaci dostupni za ceo maseni opseg za pravu dekonvoluciju signala
Tačna identifikacija nepoznatih i ciljanih jedinjenja u kompleksnim uzorcima
Mogućnost pregleda arhiviranih podataka radi pronalaženja novih jedinjenja izvan obima inicijalne analize
Osetljivost preko celog opsega masenog spektra Tokom jedne analize postiže ono za šta drugi maseni spektrometri zahtevaju izvršavanje više analiza
Linearni dinamički opseg od 4 ili više redova veličine Analiza i kvantifikacija realnih uzoraka sa različitim koncentracijama u matriksu
Robustni jonski izvor koji se nikada ne čisti Nema gubljenja vremena u laboratoriji zbog čišćenja jonskog izvora
Dokazana pouzdanost
Veća produktivnost
ChromaTOF softver  Skripte kod GCxGC
Klasifikacije kod GCxGC
Varijabilno vreme modulacije (Variable Modulation Times) kod GCxGC optimizacije
Statističko poređenje kod GCxGC
Poređenje sa referencom
Prava dekonvolucija signala (True Signal Deconvolution) – bez izvoženja podataka
Strategije za kvantifikaciju i skrining sa izveštajima koji se generišu prema željama korisnika
Integrisana kontrola preko ChromaTOF softvera Potpuna automatizacija za postizanje maksimalne produktivnosti 

Aplikacija

LECO instrumenti mogu se koristiti za najrazličitije aplikacije, a ispod su date najpopularnije. Za više detalja kontaktirajte naše specijaliste za prodaju i aplikacije.

Diferencijacija svežih i oksidisanih uzoraka vina primenom HS-SPME, GC-TOFMS i GC×GC-TOFMS

Pegasus HT i Pegasus 4D sistemi primenjeni su za diferencijaciju dva uzorka vina – svežeg i oksidisanog (zbog prisustva kiseonika u boci). Zahvaljujući povećanom kapacitetu pikova i osetljivosti koju pruža kuplovanje sekundarne kolone u GCxGC sistemu, omogućeno je da se odrede komponente koji se formiraju tokom procesa oksidacije. Dodatno, LECO alatka za dekonvolucija omogućila je ispravnu identifikaciju jedinjenja maskiranih u matriksu. Ref. 203-821-514Saznajte više…

Hemijska analiza polimernih mikroperli u pasti za zube primenom TD- i Py-GC×GC-TOFMS

Ova aplikacija fokusirana je na direktnu analizu paste za zube određenog brenda koja sadrži polietilen, u cilju određivanja aditiva i pomoćnih supstanci primenom konsekutivnih termalnih tehnika kuplovanih sa LECO Pegasus 4D sistemom za sveobuhvatnu dvodimenzionalnu gasnu hromatografiju sa time-of-flight masenom spektrometrijom (GC×GC-TOFMS).Saznajte više…

Unapređena karakterizacija parfema primenom GC×GC-TOFMS

GC×GC pruža poboljšanu detektabilnost, veći kapacitet pikova i strukturisane hromatograme , koji zajedno daju više informacija o većem broju analita u kompleksnom uzorku parfema.Saznajte više…

Profilisanje sirove nafte

Profilisanje lagane sirove nafte iz šest različitih regija sveta primenom GCxGC-TOFMS sa strukturnim klasifikacijama radi upoređivanja razlika u funkcionalnim grupama Saznajte više…

MEMK u mlaznom gorivu

Analiza tragova metil estara masnih kiselina (MEMK) u mlaznom gorivu primenom GC-TOFMS Saznajte više…

Zaštita životne sredine, Voda, Otpadna voda

Primena GCxGC-TOFMS-a za analizu širokog spektra endokrinih disruptora u urbanim i ruralnim vododelnicama Saznajte više…

Brzo profilisanje aroma

Profilisanje aroma u hrani za kućne ljubimce primenom GC-TOFMS i GCxGC-TOFMSSaznajte više…

Klasifikacije, ugljovodnici, Excel, Sumif

Primena GCxGC-TOFMS i klasifikacija za kvantitativno određivanje različitih klasa jedinjenja u kompleksnim uzorcima izoparafinskih ugljovodonika Saznajte više…

Arome, varijabilna modulacija, Headspace SPME

Analiza aroma američke komoljike primenom Headspace SPME-GCxGC-TOFMS i varijabilne modulacije kod razdvajanja u drugoj dimenzijiSaznajte više…

Metabolomika, zdrav i bolestan

Metabolička GCxGC-TOFMS analiza-poređenje krvne plazme zdravih i obolelih Zucker pacova Saznajte više…

Headspace SPME-GCxGC-TOFMS

Headspace SPME-GCxGC-TOFMS analiza američke komoljike sa varijabilnom modulacijom Saznajte više…

Lagana nafta

GCxGC-TOFMS analiza lagane nafte optimizovana varijabilnom modulacijom i strukturnim klasifikacijama na hromatogramu Saznajte više…

Kerozin

Analiza kerozina primenom GCxGC-TOFMS sa varijabilnom modulacijom i klasifikacijamaSaznajte više…

Dostupne opcije i modeli

Opcije

Za ovaj proizvod dostupne su razne opcije. Kontaktirajte naše specijaliste za prodaju i aplikacije kako biste za svoju aplikaciju odabrali odgovarajuću konfiguraciju.

SmartLine dijagnostika

LECO Remote Diagnostics sistem (dijagnostika na daljinu), lako se koristi, radi preko interneta system

Modeli

Svaki instrument može se konfigurisati prema individualnim potrebama Vaše laboratorije. Kontaktirajte naše specijaliste za prodaju i aplikacije kako biste za svoju aplikaciju odabrali odgovarajuću konfiguraciju.

Pegasus 4D GCxGC TOFMS

The Pegasus® 4D GCxGC TOFMS sistem sa ChromaTOF® softverom

Pegasus 4D CF GCxGC TOFMS

The Pegasus® CF 4D GCxGC TOFMS sistem sa ChromaTOF® softverom

Dokumentacija

Povratak