LV Series Macro-Vickers Hardness Testing Systems

Hard_test
LVSeries-new-v2a

ConfiDent2

LV100 sistem može se automatizovati dodavanjem LECO ConfiDent2 digitalnog/video sistema za merenje tvrdoće

deuxieme

second text

Opis

LECO LV-serija makro-Vickers sistema za ispitivanje tvrdoće podrazumeva modele koji su priuštivi i koji odgovaraju zahtevnim evropskim i azijskim tehničkim specifikacijama. Sistemi su dostupni u najrazličitijim konfiguracijama, uključujući analogne, digitalne, manuelne, poluautomatske i sa automatskom analizom videa/slike.

Karakteristike i prednosti :

  • Dve urezane končanice za precizno merenje

  • Promenljivo polje i otvor u obliku dijafragme

  • Utiskivač sa dvostrukom lisnatom oprugom daje centrirane otiske, veću tačnost i odličnu ponovljivost

  • Obrtna glava drži do tri objektiva

  • Opseg opterećenja od 0.3 kgf, pa sve do 50 kgf

  • Spektar objektiva: od 2.5X do 100X

  • Osam koraka širokog opsega opterećenja

  • Mogućnost ispitivanja tvrdoće po Brinell-u sa malim silama utiskivanja na modelu LV800

 

Dostupne opcije i modeli

Modeli

Svaki instrument može se konfigurisati prema individualnim potrebama Vaše laboratorije. Kontaktirajte naše specijaliste za prodaju i aplikacije kako biste za svoju aplikaciju odabrali odgovarajuću konfiguraciju.

LV100

Makro-Vickers tvrdomer. Jednostavne operacije, ekonomično rešenje za laboratorije sa manjom protočnošću uzoraka

LV800

Makro-Vickers tvrdomer sa naprednim displejom u boji osetljivim na dodir, mogućnošću ispitivanja tvrdoće po Brinell-u sa malim silama utiskivanja, vrednošću žilavosti loma (Kc)

Dokumentacija

Povratak