LM Series Microindentation Hardness Testing Systems

Hard_test
LM-300AT1-new-v2a

ConfiDent2

LM100 sistem može se automatizovati dodavanjem LECO ConfiDent2 digitalnog/video sistema za merenje tvrdoće

Opis

Savršeni kako za primenu u proizvodnim pogonima, tako i u istraživačkim laboratorijama, sistemi za ispitivanje mikrotvrdoće iz LECO LM serije podrazumevaju najrazličitije modele (uključujući analogne i digitalne) sa naprednim karakteristikama koje odgovaraju svakom zahtevu i budžetu korisnika.

Karakteristike i prednosti :

  • Dve urezane končanice za precizno merenje

  • Promenljivo polje i otvor u obliku dijafragme

  • Utiskivač sa dvostrukom lisnatom oprugom daje centrirane otiske, veću tačnost i odličnu ponovljivost

  • Manuelna ili automatska obrtna glava

  • Spektar objektiva: od 2.5X do 100X

  • Sistemi su dostupni u manuelnim, polumanuelnim i automatskim konfiguracijama za analizu snimaka/slika

Dostupne opcije i modeli

Modeli

Svaki instrument može se konfigurisati prema individualnim potrebama Vaše laboratorije. Kontaktirajte naše specijaliste za prodaju i aplikacije kako biste za svoju aplikaciju odabrali odgovarajuću konfiguraciju.

LM100

Sistem za ispitivanje mikrotvrdoće. Jednostavne operacije, ekonomično rešenje za laboratorije sa manjom protočnošću uzoraka

LM300

Sistem za ispitivanje mikrotvrdoće sa digitalnim displejom, sa mogućnošću štampanja rezultata i prenosa podataka

LM800

Napredni sistem za ispitivanje mikrotvrdoće sa displejom u boji osetljivim na dodir, promenljivim kombinacijama opterećenja, vrednošću žilavosti loma (Kc), drži do tri objektiva

LM248AT

Napredni sistem za ispitivanje mikrotvrdoće sa dvostrukim utiskivačem (Knoop and Vickers), drži do četiri objektiva

Dokumentacija

Povratak