LECO/ Fiehn Library Metabolomics Library

TOF_SOFT

Opis

Kada se kombinuje sa LECO GC-TOFMS instrumentima i ChromaTOF® softverom, LECO/Fiehn bibilioteka metabolita postaje savršena alatka za identifikaciju metabolita.

 

Preko 1,100 spektara 700 jedinstvenih metabolita sadržano je u bibiloteci, zajedno sa retencionim indeksima koji se zasnivaju na serijama metil-estara masnih kiselina. Bibiloteka je potpuno integrisana u ChromaTOF i sa lakoćom radi sa funkcijom pretrage bibiloteke, što rezultuje automatskom identifikacijom potencijalnih podudaranja analita bez uvoženja i izvoženja podataka. Razvijena kroz jednistveno partnerstvo sa dr Oliverom Fiehn-om, ova opsežna bibiloteka koja se može proširivati dobijena je upotrebom LECO Pegasus GC-TOFMS instrumenta u laboratoriji dr Fiehn-a na Univerzitetu California-Davis.

 

Prednosti LECO Feihn biblioteke metabolita :

  • Potpuno integrisana u ChromaTOF softver, čini savršenu alatku za identifikaciju metabolita.
  • Najveća komercijalno dostupna GC-TOFMS biblioteka metabolita.
  • Superiorna u odnosu na biblioteke razvijene kvadrupolnim GC-MS-om zbog podataka bogatih informacijama dobijenih i primenjenih Pegasus GC-TOFMS-om.
  • Linkovi za PubChem online bazu podataka, koji pružaju mogućnost korisniku da dobije još detaljnije informacije o strukturama manje poznatih nederivatizovanih jedinjenja.
  • Poboljšana poklapanja spektara biblioteke koje je vizuelno jednostavno identifikovati delimično zahvaljujući spektralnom isečku u okviru ChromaTOF-a koji eliminiše m/z 73 za trimetilsilil grupu.
  • Pomaže korisnicima pri identifikaciji na stotine metabolita detektovanih putem dekonvolucije koeluirajućih pikova.

Dokumentacija

Povratak