GDS900 Glow Discharge Atomski Emisioni Spektrometar

GDS
GDS900

Intuitivni Cornerstone Softver

GDS900 Screens

Lecov ekskluzivni softver sa ekranom osetljivim na dodir omogućava pristup kontroli analize podešavanju metode, dijagnostici, izveštavanju, I više u visoko organizovanom, intuitivnom okruženju.

Opciona Recirkulacija Azota

GDS900 Screens

Smanjuje potrošnju azota za više od 1200% godišnje, a cenu analize za skoro 58%, poboljšava ukupnu stabilnost sistema I povećava životni vek uređaja

Opis

Leco-ov Glow Discharge atomski emisioni spektrometar nudi Vam najsavremeniju tehnologiju specijalno dizajniranu za rutinsko elementarno određivanje u većini provodnih čelika I obojenih materijala. GDS900 ima poboljšane performanse, stabilnost, tačnost, preciznost za analizu čelika, gvožđa (uključujući sirovo liveno gvožđe), aluminijuma, bakra, cinka, nikala, kobalta, volframa I titanijumskih materijala. Intuitivni korisnički softver Cornerstone brenda, omogućava brži I lakši rad na uređaju.

 

Karateristike

Prednosti Glow Discharge spektrometra Prednosti sistema detekcije Korisničke prednosti uređaja
GDS900 Lamp Area GDS900 Spectrometer Area GDS900 Loading Sample
Jednostavne, linearne kalibracije u poređenja sa drugim izvorima. Kontrolisano pobuđivanje koje se odvija od površine uzorka. Smanjena potrošnja referentnog materijala. Osetljivost, dinamički opseg I linernost CCD detektora u kombinaciji sa izvorima GD, osiguravaju stabilnost, fleksibilnost I performance za veliki broj elementalnih aplikacija. Opseg talasne dužine od 160 nm do 460 nm, rezolucije 50 pm (0.050 nm), omogućava razlikovnje čak I najkompleksnijih karakteristika spektra. Vrlo lak za rad, održavanje I servisiranje. Automatsko čišćenje između uzoraka štedi vreme, I smanjuje uticaj matriksa na preciznost uređaja. Dizajn uređaja omogućava nesmetan rad desnom I levom rukom.

Rad

Intuitivni Cornerstone Softver

Lecov ekskluzivni softver sa ekranom osetljivim na dodir omogućava pristup kontroli analize podešavanju metode, dijagnostici, izveštavanju, I više u visoko organizovanom, intuitivnom okruženju. Our grouping of sample data into sets and replicates simplifies data output and automatically calculates relevant statistics.

 

Opciona Recirkulacija Azota

 

  • Smanjuje potrošnju azota za više od 1200% godišnje
  • a cenu analize za skoro 58%
  • poboljšava ukupnu stabilnost sistema I povećava životni vek uređaja

Aplikacija

LECO instrumenti mogu se koristiti za najrazličitije aplikacije, a ispod su date najpopularnije. Za više detalja kontaktirajte naše specijaliste za prodaju i aplikacije.

GDS900 – Boron Low Alloy Steel

Boron determination, even at low concentrations can be done in a perfect way with the GDS900.Saznajte više…

GDS900 – Analysis of Stainless Steels (Corrosion and Heat-Resistant Steels)

This application note describes the bulk analysis of stainless steel as well as corrosion and heat resistant steels on LECO GDS 900 spectrometer.Saznajte više…

GDS900 – Analysis of Low Alloy, Cr-Mo, Free Machining, and Austenitic High Mn Steels

This application note describes the bulk analysis of low alloy, Cr-Mo, free machining and austenitic high Mn steels on LECO GDS 900 spectrometer.Saznajte više…

GDS900 – Bulk Analysis of Copper Alloys

This application note describes the bulk analysis of copper alloys on LECO GDS 900 spectrometer.Saznajte više…

GDS900 – Analysis of Cast Iron

This application note describes the bulk analysis of chilled and grey cast iron on LECO GDS 900 spectrometer.Saznajte više…

GDS900 – Bulk Analysis of Cast and Wrought Aluminum Alloys

This application note describes the bulk analysis of cast and wrought aluminum on LECO GDS 900 spectrometer.Saznajte više…

Dostupne opcije i modeli

Opcije

Za ovaj proizvod dostupne su razne opcije. Kontaktirajte naše specijaliste za prodaju i aplikacije kako biste za svoju aplikaciju odabrali odgovarajuću konfiguraciju.

Modeli

  • GDS900C sa PC, ekranom osetljivim na dodir, softverom
  • GDS900RC sa PC, ekranom osetljivim na dodir, softverom I recirkulacijom azota

 

Opcije

  • Integrisana radna ili mobilna stanica
  • Recirkulišući azot za pročišćavanje sistema
  • Spektrometar sa povećanim opsegom talasne dužine sa 460 do 850nm
  • Vakum pumpa smeštena u kućište koje je zvučno izolovano

Dokumentacija

Povratak