FP628 Nitrogen/Protein in Organic Samples

ProteinNitrogen
main-FP628

Total Protein Analysis by LECO

LECO Expert in Dumas combustion method

Get full benefit of the Dumas combustion method with LECO technology

Autopunjač koji ne zahteva održavanje

Jednostavan, gravitacioni autopunjač omogućava analizu bez nadzora do 120 uzoraka

Opis

Objedinjujući najnovije tehnologije hardvera i softvera, uz poboljšane performansi i bolju pouzdanost instrumenta, FP628 predstavlja moderni analizator azota/proteina u čvrstim i tečnim organskim uzorcima.

Primenjujući priznatu Diminu tehniku sagorevanja, FP628 je brza, čista i ekonomična alternativa digestiji po Kjeldalu, gde analiza može biti naporna, a čak i nebezbedna za korisnika. Jedinstveni sistem za upravljanje gasovima i doziranje alikvota značajno produžava vek trajanja reagenasa, čime se smanjuje cena po analizi i vreme zastoja instrumenta, a u isto vreme eliminiše potrebu za korišćenjem hromatografskog razdvajanja i ostalih skupih tehnika kod kojih se vrši analiza cele količine gasa. FP628 u skladu je sa odobrenim metodama ispitivanja AOAC 992.23, AOAC 992.15, AACC 46-30, AOAC 968.06, AOAC 993.13, DIN/ISO 13878 za određivanje proteina u namirnicama, hrani za životinje, žitaricama i proizvodima od žitarica.

Prednosti:

 • Dokazana LECO tehnologija sagorevanja omogućava sistemu da analizira najrazličitije organske uzorke sa velikom preciznošću i tačnošću, u okviru iste metode i kalibracije
 • Mogućnost analize makro uzoraka mase do 750 mg za čvrste uzorke i do 1 ml za tečne uzork

 • Povećana protočnost uzoraka – do 14 analiza na čas, pri čemu je cena analize niska
 • U skladu sa AOAC, ASTM, ISO, AACC i ASBC metodama

 • Dostupna je automatizacija sistema za laboratorije sa visokom protočnošću uzoraka

Rad

Uzorak se odmerava u foliju ili kapsulu i ubacuje u autopunjač. Jednostavan, gravitacioni autopunjač ima dugoročnu pouzdanost i omogućava analizu bez nadzora.

Uzorak prvo prolazi kroz komoru za prečišćavanje u kojoj se uklanja atmosferski gas, a zatim se uvodi u peć. Gasovi koji su produkti sagorevanja prolaze kroz peć, zatim kroz termoelektrični hladnjak, pa se sakupljaju u sistemu za kolektovanje. Termoelektrični hladnjaci u LECO analizatorima primenjuju se radi efikasnog uklanjanja vlage, bez upotrebe hemikalija. Alikvot gasa se provodi kroz cev sa reagensom za redukciju, zatim kroz Lecosorb i cev sa anhidronom, a na kraju dolazi do ćelije termičke provodljivosti radi detekcije azota. Nakon prolaska kroz reagens za redukciju, alikvot gasa dolazi do ćelije termičke provodljivosti radi detekcije azota. Softver, koji se zasniva na Windows operativnom sistemu, izvršava sva kvantitativna izračunavanja i čuva sve podatke, tako da se mogu koristiti i ubuduće, a mogu se izvoziti i u laboratorijski sistem za upravljanje informacijama (Laboratory Information Management System (LIMS)). Krajnji rezultat može se prikazati kao maseni procenat sadržaja azota ili proteina.

 

Karakteristike:

 • Vertikalna kvarcna cevasta peć sa maksimalnom temperaturom od 1050°C
 • Kvarcna cevčica u obliku lancete usmerava protok kiseonika direktno na uzorak, čime se ubrzava proces sagorevanja i dobija se superiorni recovery
 • Masa uzorka od 50 mg do ~750 mg
 • Sistem balasta i alikvota (za upravljanje gasovima koji su produkti sagorevanja) značajno produžava vek trajanja reagenasa
 • Lončić sa mrežastom strukturom sakuplja pepeo koji nastaje od uzorka i kalajnih kapsula ili folija
 • Keramička cev za sagorevanje (LECO vlasništvo) veoma je robustna, a vek trajanja joj je nekoliko hiljada (ili više) analiza

Aplikacija

LECO instrumenti mogu se koristiti za najrazličitije aplikacije, a ispod su date najpopularnije. Za više detalja kontaktirajte naše specijaliste za prodaju i aplikacije.

Analiza prehrambenih proizvoda i stočne hrane

Azot/proteini u žitaricama, stočnoj hrani i hrani za kućne ljubimce direktnim sagorevanjem primenom LECO FP628.Saznajte više…

Azot/Protein u brašnu

Određivanje sadržaja ukupnih proteina u kukuruzu, brašnu, pšeničnom brašnu i sojinom brašnu primenom LECO FP628. Ref: 203-821-470Saznajte više…

Soil and Plant Tissue

Nitrogen in Soil and Plant TissueSaznajte više…

Dostupne opcije i modeli

Opcije

Za ovaj proizvod dostupne su razne opcije. Kontaktirajte naše specijaliste za prodaju i aplikacije kako biste za svoju aplikaciju odabrali odgovarajuću konfiguraciju.

Autopunjač

Autopunjač koji ne zahteva održavanje, sa opcionim proširenjem kapaciteta do 120 pozicija

Autosempler za tečne uzorke

Autosempler za tečne uzorke koji se kontroliše iz softvera. Dostupan je kod konfiguracija za azot i ugljenik/azot

SmartLine dijagnostika

LECO Remote Diagnostics sistem (dijagnostika na daljinu), lako se koristi, radi preko interneta

Modeli

Svaki instrument može se konfigurisati prema individualnim potrebama Vaše laboratorije. Kontaktirajte naše specijaliste za prodaju i aplikacije kako biste za svoju aplikaciju odabrali odgovarajuću konfiguraciju.

FP628C

Analizator azota / proteina sa punjačem, PC-jem i LECO aplikativnim softverom

Dokumentacija

Povratak