DH603 Residual and Diffusible Hydrogen Determination by Hot Extraction

Hydrogen
main-DH603

Uzorkivač za difundovani vodonik

Uzorkivač se uranja u otopljeni metal u roku od 1 do 3 sekunde, a nakon naglog hlađenja u vodi, može direktno da ide u analizator. Uzorkivač se postavlja direktno u jedinicu za probijanje, čime se omogućava analiza difundovanog vodonika.

Evakuisane cevčice

LECO evakuisane cevčice za uzorkovanje istopljenog metala za analizu

Opis

Određivanje vodonika vrši se brzo i precizno primenom DH603, za merenja rezidualnog, difundovanog i ukupnog vodonika. Ovaj robustni instrument određuje količinu rezidualnog vodonika (difundovani i rezidualni vodonik mogu se meriti uz pomoć opcionog integrisanog probijača uzoraka) u fero-legurama. DH603 se koristi za optimizaciju industrijskog procesa kod proizvodnje gvožđa i čelika, kao i za karakterizaciju vodonika u sirovinama i materijalima za zavarivanje.

DH603 odlikuje se naprednim dizajnom (analizator ne zauzima puno mesta na radnoj površini), operativnim softverom koji se lako koristi i povećanom bezbednošću i pouzdanošću.

 

Prednosti:

 • Određivanje ukupnog (rezidualnog) i difundovanog vodonika jednim analizatorom
 • Širok dinamički opseg za rezidualni i difundovani vodonik – od 0.1 do 2500 ppm
 • Kratko vreme analize
 • Kalibracija dozom gasa—omogućena je kalibracija bez referentnih materijala
 • Dijagnostika je uključena u softver i skraćuje vreme zastoja instrumenta

Rad

DH603 određuje količinu rezidualnog (ukupnog) vodonika—ili difundovanog i rezidualnog vodonika sa opcionim probijačem—u železnim metalima i fero-legurama.

Određivanje rezidualnog (ukupnog) vodonika podrazumeva postavljanje prethodno izmerenog uzorka u peć, gde se vodonik vrućom ekstrakcijom oslobađa u struju gasa. Uzorci se mogu kolektovati pomoću LECO evakuisanih cevčica sa ili sličnih tehnika. Sadržaj vodonika meri se detektorom termičke provodljivosti, a konačni rezultati prikazuju se u ppm-ima.

Određivanje difundovanog i rezidualnog vodonika uključuje postavljanje uzorkivača u opcionu jedinicu za probijanje, koja probada uzorkivač, čime se omogućava oslobađanje difundovanog molekularnog vodonika u struju gasa-nosača. Sadržaj vodonika meri se detektorom termičke provodljivosti.

Analizator se odlikuje operativnim softverom koji se lako koristi i naprednom kontrolom peći.

 

Karakteristike i prednosti:

 • Najmoderniji sistem kontrole peći—omogućava porast temperature od sobne do 1100°C
 • Velika peć može da prihvata trakaste ili cevaste uzorke domenzija do 23 x 102 mm
 • Opcioni probijač uzoraka—neophodan za određivanje difundovanog vodonika
 • Kalibracija dozom gasa—omogućena je kalibracija bez referentnih materijala
 • Kalibracija dozom gasa ili referentnim standardima
 • “Wake-up” funkcija omogućava pokretanje instrumenta u određeno vreme

Aplikacija

LECO instrumenti mogu se koristiti za najrazličitije aplikacije, a ispod su date najpopularnije. Za više detalja kontaktirajte naše specijaliste za prodaju i aplikacije.

Dostupne opcije i modeli

Opcije

Za ovaj proizvod dostupne su razne opcije. Kontaktirajte naše specijaliste za prodaju i aplikacije kako biste za svoju aplikaciju odabrali odgovarajuću konfiguraciju.

SmartLine dijagnostika

LECO Remote Diagnostics sistem (dijagnostika na daljinu), lako se koristi, radi preko interneta

Modeli

Svaki instrument može se konfigurisati prema individualnim potrebama Vaše laboratorije. Kontaktirajte naše specijaliste za prodaju i aplikacije kako biste za svoju aplikaciju odabrali odgovarajuću konfiguraciju.

DH603DC

Analizator ukupnog vodonika sa probijačem za difundovani vodonik

DH603C

Analizator ukupnog vodonika

Dokumentacija

Povratak