844 Series Carbon and Sulfur in Inorganic Materials by the Combustion

CarbonSulfur
CS844-new-v2

Cornerstone Mobile

Option provides access to data, plots, and instrument status from your smart phone, tablet, or desktop computer

Kompletna dijagnostika

Automatizovana dijagnostika pomaže u detektovanju problema, čime se smanjuje vreme zastoja instrumenta

Automatizovani punjač uzoraka

Opcioni punjač uzoraka sa 60-pozicija omogućava rad bez nadzora operatera

Watch Video

Opis

LECO se vodio povratnim informacijama svojih kupaca i inovativnim tehnologijama pri razvoju CS844, elementalnog analizatora za merenje sadržaja ugljenika i sumpora u širokom opsegu koncentracija, pre svega u čelicima, rudama, gotovim metalnim proizvodima, keramici i drugim neorganskim materijalima, primenom tehnike sagorevanja.

Instrument je u skladu sa mnogim odobrenim standardnim metodama ispitivanja, kao što su ISO 9556, ISO 10719, ASTM E1941, ASTM E1019 i mnogi drugi.

Naš ekskluzivni softver koji se zasniva na MS Windows®-u, povezan je sa ekranom na dodir koji je na instrument postavljen preko zglobnog nosača i omogućava potpuni pristup kontroli instrumenta, podešavanja analize, dijagnostiku, kreiranje izveštaja i još mnogo toga—bez zauzimanja dodatnog prostora na radnim elementima.

Prednosti:

 • LECO peć za sagorevanje visoke efikasnosti savršena je za sve aplikacije
 • Najmoderniji dizajn ćelije za IR detekciju pruža ultimativnu preciznost i stabilnost rezultata

 • Moderni Cornerstone softver: lakoća upotrebe sa funkcionalnošću na dohvat ruke
 • Dostupna je pouzdana automatizacija za povećanje produktivnosti
 • Ergonomski dizajn i praktično rukovanje instrumentom

Rad

Peć za sagorevanje visoke efikasnosti

 • Efikasnije sagorevanje šireg opsega različitih uzoraka
 • Dizajn peći je takav da zahteva minimalno održavanje, što omogućava izvršavanje većeg broja analiza bez redovnog čišćenja
 • Smanjena potreba za dodatnim akceleratorom, čime se smanjuje cena po analizi

 

Poboljšani dizajn IR ćelije

 • Povećana preciznost daje tačnije rezultate
 • Lako se menja
 • Poboljšana stabilnost tokom upotrebe i radnog veka ćelije
 • Dvostruka konfiguracija detektora (i za ugljenik i za sumpor)

 

Pouzdana automatizacija

 • Dostupni su punjači lončića sa 10 i 60 pozicija, kao i integrisani robotizovani punjači
 • Autopunjač je savršeno rešenje za laboratorije sa visokom protočnošću uzoraka, koje zahtevaju izvršavanje analiza bez prisustva operatera
 • Autočistačem/usisivačem održavanje se svodi na minimum
 • Automatski sistem servisa i promene cevi za sagorevanje

 

Napredna ergonomika

 • Ekran na dodir koji je na instrument postavljen preko zglobnog nosača omogućava naprednu ergonomiku i intuitivni rad
 • U sistemu za doziranje gasa pritisak je kompenzovan i vrši se kontrola temperature
 • Inovativni sistem cevčica za protok koristi minimalni broj spojeva, čime se smanjuje rizik od njihovog prekidanja tj. od curenja

Aplikacija

LECO instrumenti mogu se koristiti za najrazličitije aplikacije, a ispod su date najpopularnije. Za više detalja kontaktirajte naše specijaliste za prodaju i aplikacije.

Određivanje ugljenika i sumpora u krečnjaku/dolomitu

Određivanje ugljenika i sumpora u CaCO3/dolomitu/krečnjakuSaznajte više…

Novo! – Određivanje sadržaja ugljenika u nitridima sa LECO C844

Određivanje sadržaja ugljenika u nitridima sa LECO 844 serijom analizatora je brza i direktna mera čistoće nitrida. Saznajte više…

Utvrđivanje ugljenika i sumpora u volfram karbidu

LECO CS844 analizator ugljenika i sumpora je idealan za istovremeno određivanje sadržaja ugljenika i sumpora u volfram karbidu sa viskom preciznošću za ugljenik i sa niskim limitom detekcije sumpora. Saznajte više…

Analiza vatrostalnih i reaktivnih metala primenom C844

Određivanje ugljenika u vatrostalnim i reaktivnim metalima primenom LECO C844. Ref: 203-821-472Saznajte više…

Metal-Bearing Ores

Carbon and Sulfur in Metal-Bearing Ores and Related Materials by LECO CS844. Ref: 203-821-463Saznajte više…

Copper and Copper Alloys

Sulfur in Copper Base MaterialsSaznajte više…

Nickel-Base, Cobalt-Base Alloys

Carbon and Sulfur in Iron, Steel, Nickel-Base, and Cobalt-Base AlloysSaznajte više…

Nickel-Base, Cobalt-Base Alloys

Carbon and Sulfur in Steel, Nickel-Base, and Cobalt-Base AlloysSaznajte više…

Carbides

Carbon Determination in Tungsten CarbideSaznajte više…

Dostupne opcije i modeli

Opcije

Za ovaj proizvod dostupne su razne opcije. Kontaktirajte naše specijaliste za prodaju i aplikacije kako biste za svoju aplikaciju odabrali odgovarajuću konfiguraciju.

Autopunjač sa 10 pozicija

LECO Shuttle10 dizajniran je za automatsko sekvencijalno i nesekvencijalno procesuiranje do 10 unapred odmerenih uzoraka

Autopunjač sa 60 pozicija

Modularni sistem može se proširivati, a sastoji se od šest karusela (svaki sa po deset pozicija) koji se mogu ređati jedan na drugi

SmartLine dijagnostika

LECO Remote Diagnostics sistem (dijagnostika na daljinu), lako se koristi, radi preko interneta

Modeli

Svaki instrument može se konfigurisati prema individualnim potrebama Vaše laboratorije. Kontaktirajte naše specijaliste za prodaju i aplikacije kako biste za svoju aplikaciju odabrali odgovarajuću konfiguraciju.

CS844

Simultano određivanje ugljenika/sumpora

C844

Pravi izbor za tačno određivanje ugljenika

S844

Pravi izbor za tačno određivanje sumpora

Dokumentacija

Povratak