Potrošni materijal organski Consumables for Elemental Analyzers in Organic Materials

Consum
main-Consum-Organic

REFERENTNE KARTICE

Referentne kartice prikazuju pojedinačne komponente svakog instrumenta, kao i njihove lokacije na instrumentu, njihove kataloške brojeve, broj neophodnih delova i opis potrošnog materijala.

Novi sertifikovani referentni materijali uglja

LECO nudi sertifikovane referentne materijale iz CANSPEX-™ programa stručnosti ispitivanja materijala, koji uključuje 132 laboratorije za ispitivanje uglja.

Novi nikleni čamčići za TruMac N/CN instrumente

Ekonomičnija alternativa upotrebi keramičkih čamčića i jednokratnih niklenih lajnera za analizu vodenih uzoraka.

Novi standardi čistih hemikalija

Standard čiste hemikalije, BBOT (C26H26N2OS), idealan je za kalibraciju CHN instrumenata.

LECO je pri dizajnu podigao robustnost svojih instrumenata na najviši nivo, pre svega zbog smanjenog angažovanja koje se zahteva od operatera; ipak, neophodno je preduzeti određene mere kako bi se maksimalno produžio životni vek instrumenta. Pre svega, to su rutinsko održavanje, primena odgovarajuće mase uzorka za analizu i upotreba potrošnog materijala koji je u skladu sa potrebama aplikacije.

Korisnici LECO opreme imaju na raspolaganju veliki izbor pratećih materijala. Referentne kartice prikazuju pojedinačne komponente svakog instrumenta, kao i njihove lokacije na instrumentu, njihove kataloške brojeve, broj neophodnih delova i opis potrošnog materijala. Ovi materijali se mogu dobiti od LECO ovlašćenog predstavnika, a najnovije verzije mogu se preuzeti sa našeg sajta – pogledajte deo web prezentacije koji se odnosi na određeni instrument.

U cilju postizanja najboljih performansi i dobijanja najboljih rezultata, našim korisnicima nudimo širok izbor potrošnog materijala proizvedenog u skladu sa našim najvišim standardima. Katalog se može preuzeti u PDF formatu u odeljku “Dokumenti”.

Za aplikacije u analizi organskih materijala LECO nudi sledeće:

 • Nikleni čamčići za višekratnu upotrebu
 • Nikleni lajneri za jednokratnu upotrebu
 • Kalajne kapsule
 • Anhidron
 • N katalizator
 • Lecosorb
 • Bakarni štapići
 • Trake od kvarcne vune, staklena vuna, čelična vuna
 • Keramički čamčići, kapsule i lončići
 • Cevi za sagorevanje/reakcione cevi i stakleno posuđe
 • Sertifikovani standardi i kalibracioni uzorci
 • i drugi pribor

Dokumentacija

Povratak