Potrošni materijal neorganski Consumables for Elemental Analyzers in Inorganic Materials

Consum
main-Consum-Inorganic

REFERENTNE KARTICE

Referentne kartice prikazuju pojedinačne komponente svakog instrumenta, kao i njihove lokacije na instrumentu, njihove kataloške brojeve, broj neophodnih delova i opis potrošnog materijala. 

LECO je pri dizajnu podigao robustnost svojih instrumenata na najviši nivo, pre svega zbog smanjenog angažovanja koje se zahteva od operatera; ipak, neophodno je preduzeti određene mere kako bi se maksimalno produžio životni vek instrumenta. Pre svega, to su rutinsko održavanje, primena odgovarajuće mase uzorka za analizu i upotreba potrošnog materijala koji je u skladu sa potrebama aplikacije.

Korisnici LECO opreme imaju na raspolaganju veliki izbor pratećih materijala. Referentne kartice prikazuju pojedinačne komponente svakog instrumenta, kao i njihove lokacije na instrumentu, njihove kataloške brojeve, broj neophodnih delova i opis potrošnog materijala. Ovi materijali se mogu dobiti od LECO ovlašćenog predstavnika, a najnovije verzije mogu se preuzeti sa našeg sajta – pogledajte deo web prezentacije koji se odnosi na određeni instrument.

U cilju postizanja najboljih performansi i dobijanja najboljih rezultata, našim korisnicima nudimo širok izbor potrošnog materijala proizvedenog u skladu sa našim najvišim standardima. Katalog se može preuzeti u PDF formatu u odeljku “Dokumenti”.

Za aplikacije u analizi neorganskih materijala LECO nudi sledeće:

 • Različite reagense
 • Akceleratori/praškovi
 • Grafitni lončići
 • Kapsule i lončići
 • Cevi za sagorevanje/reakcione cevi
 • Stakleno posuđe
 • Primarni standardi
 • Sertifikovani referentni materijali (CRMs)
 • Kalibracioni uzorci
 • Evakuisani uzorkivači
 • Cevčice
 • i drugi pribor

 

Povratak