628 Series Carbon/Hydrogen/Nitrogen Determinator

CarbonHydrogenNitrogenSulfur
main-CHN628

Autopunjač koji ne zahteva održavanje

Jednostavan, gravitacioni autopunjač omogućava analizu bez nadzora do 120 uzoraka

Liquid autosampler

Opis

CHN628 predstavlja petu generaciju LECO organskih elementalnih analizatora sa sagorevanjem.

Objedinjujući najnovije tehnologije hardvera i softvera, uz poboljšane performansi i bolju pouzdanost instrumenta, CHN628 serija elementalnih analizatora je pravi izbor za analizu velikog broja organskih matriksa—od hrane do goriva.

Instrument se koristi za analizu CHNS u sledećim poljima: energetika (ugalj, koks, ulja), hemijska industrija (smole, lepkovi, plastika), poljoprivreda (zemljište, biljke, stočna hrana, brašno, uljarice), deklarisanje namirnica i stočne hrane, kao i za mnoge druge aplikacije.

Brza analiza i fleksibilne konfiguracije— azot/protein, ugljenik/azot, ugljenik/vodonik/azot i sumpor – izlaze u susret potrebama korisnika. Nezavisni detektori primenjuju se za simultano određivanje elemenata, što rezultuje skraćenim vremenom analize.

Jedinstveni sistem za upravljanje gasovima i doziranje alikvota značajno produžava vek trajanja reagenasa, čime se smanjuje cena po analizi i vreme zastoja instrumenta, a u isto vreme eliminiše potrebu za korišćenjem hromatografskog razdvajanja i ostalih skupih tehnika kod kojih se vrši analiza cele količine gasa.

Prednosti:

 • Povećana protočnost uzoraka – do 14 analiza na čas, pri čemu je cena analize niska
 • Najbrža analiza: rezultata se dobija u samo 4 do 5 minuta za sve elemente koji se određuju i za sve mase uzorka
 • U skladu sa AOAC, ASTM, ISO, AACC i ASBC metodama

 • Mogućnost analize makro uzoraka mase do 750 mg za čvrste uzorke i do 1 ml za tečne uzorke

 • Dokazana LECO tehnologija sagorevanja omogućava sistemu da analizira najrazličitije organske uzorke sa velikom preciznošću i tačnošću, u okviru iste metode i kalibracije
 • Dodatni modul za sumpor obezbeđuje nezavisno određivanje sumpora za manje od 2 minuta
 • Pojednostavljeno upravljanje podacima, a izvoženje podataka i kreiranje izveštaja je podesivo od strane korisnika
 • Poboljšana bezbednost i lakoća održavanja

Rad

CHN628 primenjuje tehniku sagorevanja i daje rezultata u samo 4.5 minuta za sve elemente koji se određuju. Pojednostavljeno objašnjenje principa rada može se sažeti kako sledi:

Uzorak se odmerava u foliju ili kapsulu i ubacuje u autopunjač. Jednostavan, gravitacioni autopunjač ima dugoročnu pouzdanost i omogućava analizu bez nadzora.

Uzorak prvo prolazi kroz komoru za prečišćavanje u kojoj se uklanja atmosferski gas, a zatim se uvodi u peć. Gasovi koji su produkti sagorevanja prolaze kroz peć, zatim kroz termoelektrični hladnjak, pa se sakupljaju u sistemu za kolektovanje. Termoelektrični hladnjaci u LECO analizatorima primenjuju se radi efikasnog uklanjanja vlage, bez upotrebe hemikalija. Helijum se koristi kao gas nosač za alikvot gasa kroz dve nezavisne IR ćelije za određivanje ugljenika i vodonika. Nakon prolaska kroz reagens za redukciju, alikvot gasa dolazi do ćelije termičke provodljivosti radi detekcije azota.
Opcioni 628 S modul specifično je dizajniran za određivanje sadržaja sumpora u najrazličitijim organskim materijalima, kao što su ugalj, koks i mazut, ali i u nekim neorganskim materijalima, kao što su zemljište, cement i krečnjak.
CHN628 softver je fleksibilan i jednostavan za rad. Sa virtuelno neograničenom količinom memorije za skladištenje i kompatibilnošću sa različitim laboratorijskim sistemima za upravljanje informacijama (Laboratory Information Management Systems (LIMS)), ovaj softver je dizajniran za besprekornu interakciju sa korisnicima u najrazličitijim okruženjima. U okviru softvera se nalazi pomoćno uputstvo za rad, tako da se informacijama može pristupiti direktno sa računara. Softver je u skladu sa FDA regulativama 21 CFR, deo 11, za zatvoreni analitički sistem.

Karakteristike

 • Dvostepena peć radi na temperaturama do 1050°C sa čistim kiseonikom, kako bi se osiguralo sagorevanje svih organskih uzoraka, bez potrebe za korišćenjem dodatnih reagenasa za oksidaciju, niti drugih gasova-nosača
 • Kvarcna cevčica u obliku lancete usmerava protok kiseonika direktno na uzorak, čime se ubrzava proces sagorevanja i dobija se superiorni recovery
 • Upotrebom velikih, poroznih lončića potpomaže se proces sagorevanja, a količina pepela se smanjuje, čime se produžavaju intervali između održavanja
 • Sistem balasta i alikvota (za upravljanje gasovima koji su produkti sagorevanja) značajno produžava vek trajanja reagenasa
 • Dodatnoj lakoći održavanja analizatora doprinosi otvoreni pristup balastu i potisnom ventilu i delovi sa brzim otpuštanjem koji se lako skidaju i postavljaju
 • Dostupni su kompleti cevčica sa spojkama i fitinzima za brzu zamenu i servis

Aplikacija

LECO instrumenti mogu se koristiti za najrazličitije aplikacije, a ispod su date najpopularnije. Za više detalja kontaktirajte naše specijaliste za prodaju i aplikacije.

Određivanje ugljenika, vodonika i azota u biomasi

Brz, pouzdan i nezavisan od matrixa, LECO CHN 628 određuje elementarni sastav svih vrsta biogoriva za samo 4-5min. Instrument može biti opremljen sa dodatnim modulom za analizu sadržaja sumpora i kiseonika. Saznajte više…

Sumpor u ugljovodonicima

Određivanje sumpora u naftnim derivatima prema metodi ASTM D1552. Ref: 203-821-466Saznajte više…

Hydrocarbons analysis

Carbon, Hydrogen, and Nitrogen in Hydrocarbons by LECO CHN628. Ref: 203-821-462Saznajte više…

Soil and Plant Tissue

Simultaneous Carbon/Nitrogen in Soil and Plant TissueSaznajte više…

Coal and Coke

Carbon, Hydrogen, and Nitrogen in CoalSaznajte više…

Coal and Coke

Carbon, Hydrogen, and Nitrogen in CokeSaznajte više…

Dostupne opcije i modeli

Opcije

Za ovaj proizvod dostupne su razne opcije. Kontaktirajte naše specijaliste za prodaju i aplikacije kako biste za svoju aplikaciju odabrali odgovarajuću konfiguraciju.

628 dodatni modul za sumpor

Dodatni modul za sumpor omogućava nezavisno određivanje sumpora u makro uzorcima (350 mg) za manje od dva minuta

Autopunjač

Autopunjač koji ne zahteva održavanje, sa opcionim proširenjem kapaciteta do 120 pozicija

Autosempler za tečne uzorke

Autosempler za tečne uzorke koji se kontroliše iz softvera. Dostupan je kod konfiguracija za azot i ugljenik/azot

SmartLine dijagnostika

LECO Remote Diagnostics sistem (dijagnostika na daljinu), lako se koristi, radi preko interneta

Modeli

Svaki instrument može se konfigurisati prema individualnim potrebama Vaše laboratorije. Kontaktirajte naše specijaliste za prodaju i aplikacije kako biste za svoju aplikaciju odabrali odgovarajuću konfiguraciju.

CHN628C

Analizator ugljenika/vodonika/azota sa punjačem, PC-jem i LECO aplikativnim softverom

CN628C

Analizator ugljenika/azota sa punjačem, PC-jem i LECO aplikativnim softverom

FP628C

Analizator azota/proteina sa punjačem, PC-jem i LECO aplikativnim softverom

Dokumentacija

Povratak