AC600 Semi-Automatic Isoperibol Calorimeter

Calor
main-AC600

Sud za sagorevanje

LECO sud za sagorevanje ima smanjenu masu, zaobljene ivice i poklopac koji se zatvara sa jednim i po zavrtanjem. Optimizuje brzinu prenosa toplote i omogućava jednostavno rukovanje za bržu pripremu uzorka.

Opis

Kalorična vrednost je jedan od najvažnijih pokazatelja kvaliteta čvrstih i tečnih goriva kao što su ugalj, koks, mazut, biomasa, pa i otpadni materijali. Kalorična vrednost uzorka određuje se preciznim merenjem toplote koja se oslobađa nakon sagorevanja uzorka u kontrolisanim uslovima. Količina oslobođene toplote proporcionalna je kaloričnoj vrednosti supstance.

LECO AC600 semi-automatski izoperibolni kalorimetar postavlja standarde za buduće instrumente ovog tipa, a razvijen je za merenje kalorične vrednosti različitih organskih materijala kao što su ugalj, koks, biomasa i mazut. Semi-automatski princip rada u kombinaciji sa termodinamičkim TruSpeed® modom pruža brzu analizu kaloričnog sadržaja većeg broja uzoraka za manje vremena, bez gubitka na tačnosti i preciznosti.

Novi, lagani sud za sagorevanje, ergonomskog dizajna i integrisana stanica za punjenje suda omogućavaju jednostavno rukovanje i maksimalno olakšavaju rad operateru.

Operativni sistem zasniva se na Windows®-u i omogućava podešavanje svih parametara vezanih za analizu, uključujući posebna izračunavanja i korekcije koje zahtevaju ASTM i DIN.

Prednosti:

  • Najbrži kalorimetar sa vremenom analize od 5.5 minuta, bez gubitka na tačnosti i preciznosti

  • Automatizovane funkcije i ergonomski dizajn povećavaju produktivnost

  • Integrisana stanica za punjenje suda sa ručicama sa brzim otpuštanjem pojednostavljuje rad

Rad

Dostupna su dva radna moda za izračunavanje rezultata. Kod standardnog DeltaT moda kalorične vrednosti jednostavno se izračunavaju maksimalnim porastom temperature u unutrašnjosti kalorimetra. Napredni TruSpeed mod zasniva se na jedinstvenom termodinačkom modelu koji je razvio LECO i koji uzima u obzir toplotne kapacitete komponenti sistema i prenos energije u okviru sistema. TruSpeedTM mod omogućava kalorimetru AC600 da postigne brzu, petominutnu analizu, bez gubitka na tačnosti i preciznosti rezultata kalorične vrednosti.

Opciono je dostupan i drugi sud za sagorevanje koji povećava broj analiziranih uzoraka omogućavajući pripremu uzorka za sledeću analizu za vreme analize u prvom sudu.

Karakteristike :

  • Sud smanjene mase sa zaobljenim ivicama jednostavan je za rukovanje, a u isto vreme poboljšava prenos toplote

  • Svaki sud ima otisnut serijski broj po kome se može pratiti

  • Sve operacije vezane za punjenje i pražnjenje vode, za merenje zapremine, kao i za kontrolu dodavanja vode za grejanje i hlađenje, vrše se automatski unutar instrumenta

  • Korisnici mogu prema svojim potrebama definisati preračunavanja za podatke i rezultate

  • Termohemijske korekcije za: fitilj, azot, sumpor, i pepeo.

Aplikacija

LECO instrumenti mogu se koristiti za najrazličitije aplikacije, a ispod su date najpopularnije. Za više detalja kontaktirajte naše specijaliste za prodaju i aplikacije.

Ukupna kalorična vrednost uglja

Ukupna kalorična vrednost uglja, čvrstog fosilnog goriva, najčešće se primenjuje pri određivanju stepena kvaliteta uglja, kao i pri klasifikaciji ugljeva.Saznajte više…

Metalurški koks

Određivanje ukupne kalorične vrednosti metalurškog koksa primenom AC600. Ref: 203-821-473Saznajte više…

Petroleum Coke

Gross Heat in Petroleum Coke by AC600. Ref: 203-821-467Saznajte više…

Gross Heat

Gross Heat in Fuel Oils and BiomassSaznajte više…

Dostupne opcije i modeli

Opcije

Za ovaj proizvod dostupne su razne opcije. Kontaktirajte naše specijaliste za prodaju i aplikacije kako biste za svoju aplikaciju odabrali odgovarajuću konfiguraciju.

Rashlađivač sa recirkulacijom vode

Rashlađivač sa recirkulacijom vode neophodan je za rad AC600 kalorimetra.

SmartLine dijagnostika

LECO Remote Diagnostics sistem (dijagnostika na daljinu), lako se koristi, radi preko interneta

Modeli

Svaki instrument može se konfigurisati prema individualnim potrebama Vaše laboratorije. Kontaktirajte naše specijaliste za prodaju i aplikacije kako biste za svoju aplikaciju odabrali odgovarajuću konfiguraciju.

AC600SC

AC600 sa standardnim sudom i PC-jem

AC600SHC

AC600 sa sudom otpornim na halogene i PC-jem

AC600DC

Dvostruki AC600 sa standardnim sudom i PC-jem

Dokumentacija

Povratak