AC500 Isoperibol Calorimeter

main-AC500

Paljenje preko konca

Dizajn suda za sagorevanja kod AC500 kalorimetra omogućava jednostavno rukovanje uzorkom pre i posle analize.

Opis

Kalorična vrednost je jedan od najvažnijih pokazatelja kvaliteta čvrstih i tečnih goriva kao što su ugalj, koks, mazut, biomasa, pa i otpadni materijali. Kalorična vrednost uzorka određuje se preciznim merenjem toplote koja se oslobađa nakon sagorevanja uzorka u kontrolisanim uslovima. Količina oslobođene toplote proporcionalna je kaloričnoj vrednosti supstance. U skladu sa metodologijom odobrenom od strane ASTM/DIN, robustan AC500 izoperibolni kalorimetar brzo određuje kaloričnu vrednost čvrstih i tečnih goriva.

Ova zasebna jedinica ima potpuno integrisani recirkulacioni sistem, koji je čini kompaktnom i ne zahteva upotrebu dodatnih grejača/rashlađivača. Stanica za merenje vode takođe je integrisana i olakšava pripremu uzoraka. Operativni sistem zasniva se na Windows®-u i omogućava podešavanje svih parametara vezanih za analizu, uključujući posebna izračunavanja i korekcije koje zahtevaju ASTM i DIN.

 

 

Prednosti:

Visoka preciznost u širokom opsegu različitih masa uzoraka i u različitim ambijentalnim uslovima

Sud za sagorevanje sa paljenjem preko žice ili konca

U skladu sa ASTM D5865, ASTM D4809, DIN 51900

Mogućnost analize u nekoliko modova: Regnault-Pfaundler, Precision i Predictive

 

Rad

AC500 postiže visoku preciznost u širokom opsegu različitih masa uzoraka i u različitim ambijentalnim uslovima. Rezultati se dobijaju primenom jednog od tri različita moda: tradicionalnog Regnault-Pfaundler = 20 minuta, Precision = 8 minuta ili Predictive = 4.5 do 7.5 minuta.

LECO AC500 softver koji se zasniva na Windows-u obrađuje podatke, kreira izveštaje, kompatibilan je sa LIMS-om i može da upravlja sa četiri zasebna kalorimetra preko jednog personalnog računara.

 

Karakteristike :

Dvokanalna korekcija koja se postiže konstantnim praćenjem temperature u spoljašnjem omotaču i unutrašnjosti

Elektronski termometar sa tačnošću od 0.0001°C beleži temperaturu svakih šest sekundi

Dostupni modovi analize: Regnault-Pfaundler, Precision i Predictive

 

Dostupne opcije i modeli

Opcije

Za ovaj proizvod dostupne su razne opcije. Kontaktirajte naše specijaliste za prodaju i aplikacije kako biste za svoju aplikaciju odabrali odgovarajuću konfiguraciju.

Komplet za paljenje preko konca

Opcioni sud za sagorevanje sa paljenjem preko konca pruža besprekornu analizu bez ikakvih žičanih spojeva 

SmartLine dijagnostika

LECO Remote Diagnostics sistem (dijagnostika na daljinu), lako se koristi, radi preko interneta

Modeli

Svaki instrument može se konfigurisati prema individualnim potrebama Vaše laboratorije. Kontaktirajte naše specijaliste za prodaju i aplikacije kako biste za svoju aplikaciju odabrali odgovarajuću konfiguraciju.

AC500NC

AC500 bez suda za sagorevanje, sa eksternim PC-jem i operativnim softverom

AC500WC

AC500 sa paljenjem preko žice, eksternim PC-jem i operativnim softverom

AC500TC

AC500 sa paljenjem preko konca, eksternim PC-jem i operativnim softverom

Dokumentacija

Povratak