928 Serija Ugljenik/Azot analiza sagorevanjem

CarbonNitrogenProtein
CN928

Cornerstone Mobile

LECO Cornerstone Mobile Application

Autosempler za sekvencijalnu i ne-sekvencijalnu analizu do 100 predhodno izmerenih uzoraka.

Automatizacija

832 with autoloader

Velike, otvorene i višenamenske keramičke lađice koje olakšavaju rukovanje i sagorevanje makro uzoraka

Lađice za sagorevanje

Bez-reagensna, visoko-efikasna pećnica sa naprednom 928 serijom povećava pouzdanost proširenjem grejnog elementa i veka trajanja keramike.

Pećnica

Ugljenik/Azot analiza sagorevanjem

Opis

Uvođenjem najnovijeg hardverskog rešenja i sa ekranom osetljivim na dodir, 928 Serija vam omogućava jednostavan rad i najzahtevnijih aplikacija. Zdržane su osnovne karakteristike i performanse prošle generacije LECO instrumenata, poboljšani su protok, vreme i pouzdanost uređaja. Mogućnost rada sa makro količinama uzorka (do 3g za N/Protein bez obzira na sadržaj ugljenika) sa brzim ciklusima i niskim troškovima po analizi čine seriju 928 idealnom za analizu heterogenih uzoraka, uzoraka koji se teško pripremaju i onih sa niskim sadržajem.

 

Karakteristike i prednosti:

MAKSIMALNA EFIKASNOST I PODUKTIVNOST SA RAZLIČITIM UZORCIMA. VELIKI PROTOK UZORAKA ZAHVALJUJUĆI KRATKOM VREMENU NEOPHODNOM ZA ANALIZU.

 • Brzi ciklus 5.5min za Azot/Protein model
 • Duži rok trajanja reagensa, uključujući rok trajanja reagens cevi, preko 4000 uzoraka
 • 100 mesta za uzorke u autosempleru za sekvencijalnu i ne-sekvencijalnu analizu

 

ROBUSTAN DIZAJN OMOGUĆAVA PRILAGODLJIVOST I ZA NAJZAHTEVNIJE APLIKACIJE

 • Horizontalna keramička pećnica sa trumac lađicama omogućava totalnu oksidaciju makro uzoraka na temperaturama do 1450 °C
 • Velike, otvorene i višenamenske keramičke lađice koje olakšavaju rukovanje i sagorevanje makro uzoraka (mase i do 3g)
 • Pepeo zaostao u lađici, za post reakciono uklanjanje, eliminiše održavanje cevi
 • Termalna konduktiviti ćelija omogućava upotrebu argona ili helijuma kao nosećih gasova bez promene hardvera

 

NISKI TROŠKOVI RADA

 • Bez-reagensna, visoko-efikasna peć u naprednoj 928 seriji povećava pouzdanost proširenjem grejnog elementa i produženjem veka trajanja keramike.
 • Termoelektrični hladnjak eliminiše upotrebu hemijskih supstanci za uklanjanje vlage iz gasova koji nastaju pri sagorevanju uzorka
 • Alikvotni sistem za sagorevanje gasa omogućava produženi vek trajanja reagensa bez obzira na veličinu uzorka, vrstu matriksa ili sadržaj ugljenika, uključuje redukcionu cev za 4000 uzoraka

Rad

Naglašavamo

DIZAJN USMEREN NA KORISNIKA

 • Korisnički Interfejs sa ekranom osetljivim na dodir sa šestosmernim podešavanjem omogućava komforman radni prostor i optimizovani rad.  Instrument panel omogućava pristup softverskoj dijagnostici, rešenjima za probleme i kontrolnim funkcijama

 • Otvoren pristup svim reagens tubama  i delovima za održavanje. Ovo znatno ubrzava i pojednostavljuje preventivno održavanje dajući  robustan i siguran instrument sa superiorinim vekom trajanja

INTUITIVNI "CORNERSTONE" SOFTVER

Lecov ekskluzivni "Cornerstone" softver omogućava korisniku kompletan pristup kontroli analize, podešavanju metode, dijagnostici, izveštavanju i više, u visko organizovanom okruženju. "Cornerstone" omogućava korisniku da sagleda sve analize rađene iz dana u dan na  jednom ekranu za analizu,  dizajniranim za bržu i lakšu upotrebu. Inovativno grupisanje podataka olakšava izveštavanje i automatski preračunava statističke podatke.

Aplikacija

LECO instrumenti mogu se koristiti za najrazličitije aplikacije, a ispod su date najpopularnije. Za više detalja kontaktirajte naše specijaliste za prodaju i aplikacije.

928 Series – Determination of Nitrogen/Protein in Flour

The accurate and precise determination of protein not only plays a role in the characterization of nutritional or dietary value in flours, but is also the key to determining the category or quality of the flour.Saznajte više…

Dostupne opcije i modeli

Opcije

Za ovaj proizvod dostupne su razne opcije. Kontaktirajte naše specijaliste za prodaju i aplikacije kako biste za svoju aplikaciju odabrali odgovarajuću konfiguraciju.

Ekran osetljiv na dodir

Cornerstone Mobile

Potrošni materijal

Modeli

Svaki instrument može se konfigurisati prema individualnim potrebama Vaše laboratorije. Kontaktirajte naše specijaliste za prodaju i aplikacije kako biste za svoju aplikaciju odabrali odgovarajuću konfiguraciju.

FP928 - AZOT/PROTEIN

Od sirovina pa do krajnjih proizvoda, FP928 određuje Azot/Protein u organskom materijalu koristeći do 3g uzorka.

 • Meso

 • Hrana za životinje
 • Hrana za kućne ljubimce

 • Mlinski proizvodi

CN928 - UGLJENIK/AZOT

Brza i laka analiza ugljenika i azota u  uzorcima teškim za pripremu ili  u ekološkim ili poljoprivrenim uzorcima sa visokim sadržajem pepela.

 • Zemljište

 • Biljna tkiva

Dokumentacija

Brochure

Povratak