832 Serija Analiza sumpora i ugljenika sagorevanjem

SulfurCarbon
Analiza sumpora i ugljenika primenom sagorevanja

Mogućnost automatizacije

832 with autoloader

Opcioni autopunjač za sekvencijalnu ili nesekvencijalnu analizu do 100 prethodno odvaganih uzoraka.

Novi dizajn peći

Visoka efikasnost, savršena kontrola i niska potrošnja energije

Interfejs sa ekranom na dodir

Cornerstone softver i interfejs sa ekranom na dodir omogućavaju potpuni pristup kontroli instrumenta, ne zauzimajući dodatni radni prostor.

Keramički čamčići za višekratnu upotrebu

Veliki otvor omogućava lakše manipulisanje uzorcima i efikasno sagorevanje

Opis

LECO 832 serija u potpunosti redefiniše određivanje sumpora i ugljenika u najrazličitijim organskim i mnogim neorganskim materijalima. Vodeći se brojnim sugestijama naših korisnika i oslanjajući se na inovativni inženjering, naš najnoviji instrument spaja sve prednosti ugrađene softverske platforme i interfejsa sa ekranom na dodir, čime se povećava praktičnost rada i olakšava kontrola sistema, bez zauzimanja dragocenog prostora na radnim površinama.

LECO tradicionalni robustni dizajn, uz pojačanje softvera Cornerstone brenda, čini novu 832 seriju dragocenim resursom za sve laboratorije koje zahtevaju brze i tačne analize u skladu sa ASTM metodama.

 

Prednosti :

 Nova peć visoke efikasnosti

 • Nova 832 serija je ekonomična i pruža veliku udobnost u radu
 • Horizontalna visokotemperaturna peć sa inteligentnim kontrolama dostiže temperaturu do 1550°C
 • Novi dizajn optimizuje efikasnost peći smanjivanjem utrošene snage na ispod 1000 W
 • Usled umanjene potrošnje struje i savršene izolacije, količina toplote koja se oslobađa u prostor laboratorije dramatično je smanjena

 

Poboljšane analitičke performanse

 • Keramička cevčica u obliku lancete (lance) usmerava kiseonik direktno na uzorak, čime se skraćuje vreme analize, osigurava se potpuno sagorevanje i dobar recovery
 • Izuzetno širok dinamički opseg omogućava analizu uzoraka koji sadrže tek nekoliko ppm-a sumpora i ugljenika, kao i uzoraka bogatih ovim elementima (čisti sumpor ili grafit)
 • Brza analiza, traje kraće od 120 sekundi
 • Temperaturno stabilizovane IR ćelije, sa optimizovanim kolom između emitera i detektora, imaju duži radni vek, niske blankove i nizak drift, što doprinosi dugoročnoj stabilnosti

 

 Ergonomski dizajn

 • Intuitivni, dobroorganizovani LECO ekskluzivni softver Cornerstone brenda
 • Interfejs sa ekranom na dodir povećava praktičnost rada i olakšava kontrola sistema, ne zauzimajući dodatni prostor
 • Uz olakšani pristup delovima analizatora koji se održavaju, kao i ugrađene komponente koje se lako skidaju, rutinsko redovno održavanje je lagodnije i traje kraće
 • Za povećanu bezbednost i lagodnost u radu, dve reagens cevi i rotometri nalaze se sa prednje strane instrumenta

 

Automatizacijom se povećava produktivnost

 •  Nova generacija autopunjača sa 100 pozicija za prethodno odvagane uzorke omogućava gotovo 4 sata analize bez prisustva operatera
 •  Police autopunjača za po 10 uzoraka lako se skidaju i pružaju veliku fleksibilnost u sekvencijalnom i nesekvencijalnom radu
 •  Robustni dizajn pruža veću pouzdanost i zahteva minimalno održavanje

Rad

LECO 832 seriju čine elementalni analizatori, specifično dizajnirani za analizu ugljenika i sumpora u najrazličitijim organskim materijalima, kao što su ugalj, koks, maziva, lož ulje, ali i u mnogim neorganskim materijalima, poput zemljišta, cementa i krečnjaka.

Analiza počinje odmeravanjem oko 250 mg uzorka u čamčić za sagorevanje, koji se unosi u atmosferu čistog kiseonika, tipično na temperaturu od1350C. Uzorak sagoreva oslobađajući ugljenik u obliku CO2 gasa, dok se sve forme sumpora oksiduju i oslobađaju u obliku SO2 gasa. Oslobođeni gasovi se pumpaju kroz individualne IR detektore za precizno merenje svakog elementa. Koncentracija nepoznatih uzoraka se određuje u odnosu na kalibracione standarde. Dobijeni rezultati se izračunavanju, čuvaju i prikazuju.

 

 

Karakteristike

 • Veliki keramički čamčići za višekratnu upotrebu imaju veliki otvor, što omogućava lakše manipulisanje uzorcima i efikasno sagorevanje
 • Jednostavno, brzo i tačno određivanje sumpora/ugljenika primenom individualnih IR detektora sa širokim opsezima, pojednostavljuje podešavanje i kalibraciju
 • LECO softver Cornerstone® brena omogućava potpuni pristup kontroli analize, podešavanju metoda, dijagnostici, kreiranju izveštaja i još mnogo toga
 • Opcioni interfejs sa ekranom na dodir, postavljen na instrument preko zglobnog nosača (boom-mounted), pruža ergonomsko radno okruženje, ne zauzimajući dodatni prostor
 • Opcioni dual-range (DR) detektor za sumpor pruža najširi opseg sumpora (dvostruki opseg) i kod najzahtevnijih aplikacija
 • Opcionim Performance paketom (P) instrumente se nadograđuje sa funkcijom za proveru curenja (leak check) i elektronsku kontrolu povratnog pritiska, što pruža povećanu pouzdanost i dugoročnu stabilnost sistema
 • Opcija softvera Cornerstone brenda za mobilni telefon omogućava pristup rezultatima, graficima i podacima o statusu instrumenta sa vašeg pametnog telefona, tableta ili desktop računara

Aplikacija

LECO instrumenti mogu se koristiti za najrazličitije aplikacije, a ispod su date najpopularnije. Za više detalja kontaktirajte naše specijaliste za prodaju i aplikacije.

S832 Sulfur Determination in Rubber

Sulfur in rubber determination with a high temperature tube furnace is shown in this application note.Saznajte više…

Novo! – Određivanje sadržaja sumpora u ugljovodonicima sagorevanjem na visokim temperaturama

Određivanje sadržaja sumpora sagorevanjem na visokim temperaturama i IR detekcijom ( ASTM D1552) je primenljivo na naftne derivate sa tačkom ključanja iznad 177C uključujući dizel goriva, produkte goriva, ulja za podmazivanje koja sadrže aditive i u koncentratima aditiva. Saznajte više…

Simultano određivanje sumpora i ugljenika u cementu, glini, letećem pepelu, krečnjaku, zemljištu i rudi

U ovoj aplikaciji opisani su koraci postupka ove analize, uključujući pripremu uzoraka, parametre metode i dr. LECO SC832 pokazuje savršene performanse kod analize neorganskih materijala.Saznajte više…

Simultano određivanje sumpora i ugljenika u uglju i koksu

U ovoj aplikaciji opisana su optimalna podešavanja i koraci postupka simultanog određivanja sumpora/ugljenika u koksu i uglju primenom LECO SC832.Saznajte više…

Sumpor u uglju i koksu

U ovoj aplikaciji dat je prikaz izvanrednih performansi i odlične preciznosti nove LECO 832 serije elementalnih analizatora za određivanje sumpora u skladu sa standardom ASTM D4239.Saznajte više…

Dostupne opcije i modeli

Opcije

Za ovaj proizvod dostupne su razne opcije. Kontaktirajte naše specijaliste za prodaju i aplikacije kako biste za svoju aplikaciju odabrali odgovarajuću konfiguraciju.

Monitor (M)

Ekran na dodir postavljen na instrument preko zglobnog nosača sa šest pravaca pomeranja

Performance Pack (P)

Za poboljšanu dijagnostiku i kontrolu povratnog pritiska

Paket sa autopunjačem (L)

Automatizuje sekvencijalnu ili nesekvencijalnu analizu do 100 prethodno odvaganih uzoraka

Modeli

Svaki instrument može se konfigurisati prema individualnim potrebama Vaše laboratorije. Kontaktirajte naše specijaliste za prodaju i aplikacije kako biste za svoju aplikaciju odabrali odgovarajuću konfiguraciju.

SC832

Simultani analizator sumpora/ugljenika

S832

Analizator sumpora

S832DR

Analizator sumpora sa dvostrukim opsegom

SC832DR

Analizator sumpora sa dvostrukim opsegom i analizator ugljenika

C832

Analizator ugljenika

Dokumentacija

Povratak