• LECO prese za pripremu šlifova su efikasne, fleksibilne i dugotrajne, a asortiman uključuje automatske, semiautomatske i manuelne sisteme kako za hladno, tako i za toplo upresavanje, koji daju kvalitetne metalografske i materijalografske šlifove.

Povratak