Analiza faza ugljenika u čvrstim uzorcima prema DIN19539

Banner-soil-graph

Istovremeno određivanje TIC, TOC i ROC (EC) metodom povećavanja temperature

Tokom mnogo godina analiza faza ugljenika je bila metoda klasične, mokre hemije sa upotrebom kiselina za odstanjivanje ili određivanje neorganskog ugljenika. Pored nedostataka koje nosi upotreba kiselina, postojala je i sistematska greška vezana za elementalni ugljenik. Elementalni ugljenik se uvek pogrešno računao kao TOC (ukupni organski ugljenik). Sa predstojećim DIN19539 ovaj problem se može rešiti.

Novi standard dozvoljava metod sa povećavanjem temperature prilikom određivanja TOC, TIC i EC*.

*napomena: EC se ponekad naziva ROC

Korisnici analizatora LECO RC serije mogu imati rezultate određivanja faze ugljenika u jednom ciklusu bez upotrebe agresivnih kiselina i drugih hemikalija.

Metod je aplikativan na zemljište, otpad i druge čvrste uzorke iz životne sredine.

LECO RC612 analizator može ponuditi:

  • TOC/TIC/EC/ROC analizu za čvrste uzorke
  • Metod temperaturne diferencijacije
  • U skladu sa DIN19539 i VD Lufa metodama
  • Analizu faza vode kao dodatnog parametra
  • Alternativni noseći gas kiseonik/azot
A linear temperature ramping from 100 to 1000°C shows Carbon/Water signals. A look to the Carbon Peak curve shows three different Carbon phases beeing "burned" during the tempreature rising : the Organic Carbon, Elemental Caron and Inorganic Carbon

Linearno povećavanje temperature od 100 do 1000°C prikazuje signale ugljenik/voda. Pikovi krive ugljenika prikazuju odvajanje tri različite faze ugljenika tokom povećavanja temperature: organski ugljenik, elementalni ugljenik i neorganski ugljenik. Signal vode prikazuje otparavanje vlage na nižim temperaturama (prvi pik) i na drugom piku se poklapa sa TOC što obezbeđuje potvrdu faze ukupnog organskog ugljenika.

 

Da li možemo da Vam pomognemo pružanjem
Tehničkih informacija
Cenama / Ponudom
Analizom uzorka / Demonstracijom ?
Kontaktirajte nas


Naša rešenja na dohvat ruke Article-DIN-cover Preuzmi

Povratak