• Kada je reč o tačnosti, ponovljivosti i lakoći upotrebe, LECO sistemi za ispitivanje tvrdoće su nenadmašni po svom kvalitetu i vrednosti. Spektar modela je širok i uključuje analogne, digitalne, manuelne, semiautomatske i potpuno automatske sisteme za merenje tvrdoće sa videom ili slikom. LECO ima rešenja koja u potpunosti mogu da odgovore svakom zahtevu kod ispitivanja tvrdoće.

Povratak