• Bez obzira na broj uzoraka koje dnevno pripremate, LECO pruža sisteme za poliranje koji savršeno odgovaraju svakoj dinamici rada i svačijem budžetu. Udobnost pri rukovanju, fleksibilnost i kvalitet LECO opreme za materijalografsku pripremu omogućava laboratorijama izbor između velikog broja različitih opcija.

Povratak