• Ukupna elementalna analiza i profilisanje po dubini

    LECO Glow Discharge atomski emisioni spektrometri pružaju rešenja za rutinsko elementalno određivanje kod većine gvozdenih materijala u procesnoj kontroli i za istraživanja i ispitivanja u razvoju. Visoka preciznost kod ukupne elementalne analize, kao i kod profilisanja sastava po dubini za analizu obloga i površinskih tretmana.

Povratak