Expert Talk: intervju sa LECO guruom za GCxGC-TOFMS

Mark Merrick

Dr. Mark Merrick 1996. Mark je postao deo LECO korporacije kao R&D hemičar, dajuči podršku razvoju  GCxGC-TOFMS-a. On je danas naš glavni čovek za R&D proizvoda i  GCxGC-TOFMS ekspert.

U drugom delu našeg ekspertskog intervjua dr Mark Merrick, LECO guru za GCxGC-TOFMS, podelio je sa nama fundamentalne smernice  za rad sa sveobuhvatnom GC-MS tehnikom. Mnogi od nas se susreću sa izazovima koje sa sobom nose kompleksni uzorci, a kod ciljanih analiza može doći do interferencija sa matriksom, što se na neki način mora prevazići. Ipak, to ne znači da rešenje za ove probleme mora da bude komplikovano.

 

LECO pojednostavljuje kompleksnost ove problematike pre svega primenom pristupa sveobuhvatne TOFMS tehnike. Istovremeno, celokupnim LECO GCxGC-TOFMS sistemom  se upravlja preko LECO ChromaTOF softvera, a optimizuju se prikupljanja podataka i generisanja izveštaja. U daljem tekstu otkrijte kako Vam LECO može pomoći da sveobuhvatna tehnika postane Jednostavna GCxGC…

GCxGC-banner 2

Tok rada u koracima omogućava

Jednostavnu GCxGC


Za potpunu verziju teksta kliknite na ovaj link


Povratak