Aplikacija: Metabolomika

Dole je dato 15 aplikacija vezanih za ovaj proizvod čija biblioteka sadrži 21 dokumenata za preuzimanje.

Novi Pegasus® BT ! Metabolomičko profilisanje ekstrakata kukuruza i pirinča primenom Benchtop GC-TOFMS

Sveobuhvatni metabolomički podaci dobijeni su za nešto više od samo 10 minuta. Metaboliti su pouzdano identifikovani putem automatizovane sveobuhvatne obrade podataka ChromaTOF softverom, koja uključuje pronalaženje pikova, pretrage spektara po sličnostima u odnosu na velike baze podataka i maksimalno iskorišćenje dobijenih vrednosti za retencione indekse. Ref. 203-821-526Saznajte više…

Primena Pegasus GC-HRT 4D sistema za poboljšanu karakterizaciju metabolita kvasca

LECO's Pegasus GC-HRT 4D i ChromaTOF-HRT softver pokazali su se kao dokazane alatke za profilisanje molekula kvasca. Kombinacija EI i CI-HRT visoke rezolucije i tačne mase doprinose identifikaciji jedinjenja.Saznajte više…

Koliko je sveobuhvatna Vaša analiza? Profilisanje molekula ljudskog organizma primenom HR TOF-MS

LECO Pegasus GC-HRT instrument primenjen je za praćenje promena u ponašanju (npr. kod zloupotrebe droga) i za još sveobuhvatnije profilisanje molekula nakon odgovarajuće pripreme uzorka urina.Saznajte više…

Komplementarne LC- i GC- tehnike masene spektrometrije zajednički daju bolje analize metaboloma

Višeplatformska analiza podataka metabolita kombinacijom AB Sciex LC/MS, LECO GC/MS i Genedata softvera. Ref: 203-821-482Saznajte više…

Sveobuhvatna karakterizacija ekstrakata zelenog lišća duvana primenom GC-HRT

Pegasus® GC-HRT je alatka koja predstavlja rešenje za jedan od ključnih izazova u istraživanju metabolita… u pouzdanim identifikacijama metabolita. Ref: 203-821-481Saznajte više…

Nedvosmislena identifikacija pesticida u duvanu cigareta

Pouzdana identifikacija ciljanih analita uz istovremenu mogućnost skrininga ostalih komponenti, kao što su aditivi i sastojci prirodnog porekla. Ref: 203-821-478Saznajte više…

Aroma piva: Detekcija različitosti analita primenom GC-TOFMS i „Reference“ alatke ChromaTOF® softvera

Pouzdano odredite šta se nalazi u uzorku, bez da vas ograničava ono što vam je već poznato ili očekivano. Ref: 203-821-479Saznajte više…

Neciljano profilisanje arome primenom GC-TOFMS radi upoređivanja uzoraka piva

GC-TOFMS spaja čulna zapažanja sa hemijskim osobinama jedinjenja u cilju razvoja proizvoda. Ref: 203-821-480Saznajte više…

Sveobuhvatna analiza ostataka droge

Sveobuhvatna analiza ostataka droge pronađene u zaplenjenoj luli: GC sa masenom spektrometrijom visoke rezolucije uz primenu hemijske jonizacije za lakšu identifikaciju nepoznatih jedinjenjaSaznajte više…

Poboljšano profilisanje metabolita

Poboljšano profilisanje metabolita: Time-of-Flight masena spektrometrija visoke rezolucije sa tvrdom i mekom jonizacijomSaznajte više…

Time-of-Flight MS visoke rezolucije, tačnost mase, metaboliti, oboljenja jetre, poklapanje sa bibliotekom

Primena GC-Time-of-Flight MS visoke rezolucije za analizu metabolita dobijenih iz jetre miša Saznajte više…

Metabolomika, zdrav i bolestan

Metabolička GCxGC-TOFMS analiza-poređenje krvne plazme zdravih i obolelih Zucker pacova Saznajte više…

Metaboliti, biomarkeri, plazma, pothranjen, debeo, gojazan, pacovi

Primena GCxGC-TOFMS za skrining potencijalnih razlika u sadržaju određenih metabolita u krvnoj plazmi pothranjenih, uhranjenih i gojaznih pacova Saznajte više…

Fisher odnos, statističko poređenje, multivarijantna analiza

Primena funkcija statističkog poređenja i Fisher odnosa ChromaTOF softvera za definisanje varijancije pre multivarijantne analize kompleksnih GCxGC-TOFMS podataka u cilju definisanja statističke varijancije između malih molekula metabolita različitih vrsta riba Saznajte više…

Fisher odnos, statističko poređenje, multivarijantna analiza, profil metabolita

Primena funkcija statističkog poređenja i Fisher odnosa ChromaTOF softvera za definisanje varijancije pre multivarijantne analize profila malih metabolita u urinu sa i bez dijebetesa na GCxGC-TOFMS sistemu Saznajte više…
Povratak