LECO Workshop: Metabolomics

Dates:  27 – 28 November 2019

Venue:  LECO European Application and Technology Center

The workshop will cover the topics 1-D and 2-D metabolomics. We will work with the Pegasus HT, 4D, BT, BT 4D, HRT+ and HRT+ 4D. Presentations by both users and LECO application specialists are planned. 2 day event with social programme.


Intended for: Users from the university sector and industrial research in the field of metabolism research.

The Participation is free of charge!

Speakers will be anounced soon…

Metabolomics Workshop

Analiza biomarkera

Otkrivanje biomarkera i proučavanje bolesti zahteva najbolje dijagnostičke alatke – moćne masene spektrometre. Ultra-visoka rezolucija i odlična tačnost masa ključne su za identifikaciju većih grupa metabolita. LECO TOF masena spektrometrija visoke rezolucije (HRT) omogućava istovremenu identifikaciju i otkrivanje većeg broja metabolita iz samo jednog injektovanja uzorka, što eliminiše potrebu za ispitivanjem svakog analita zasebno. To znači da se jedan uzorak – koji sadrži od stotinu do hiljadu analita koje treba otkriti – analizira pomoću jednog, HRT MS pristupa. LECO nudi GC HRT instrumente i softverska rešenja, čime zadržava vodeću poziciju u proučavanjima bioloških sistema.

014-02-02_SepSci_Market4-3

Metabolomika biljaka

Strategije u profilisanju metabolita biljaka uključuju mogućnost karakterizovanja malih molekula u hrani visokog kvaliteta i razlikovanje biljnih vrsta za medicinske svrhe. Efekti matriksa, visoki sadržaj šećera i prisustvo hlorofila, samo su neki od izazova sa kojima se susreću analitičari. LECO GCxGC-TOFMS je ultimativno rešenje za ovakvu problematiku. Fleksibilnost, visoka protočnost uzoraka i odlično hromatografsko razdvajanje ključni su za uspešnu karakterizaciju metabolita biljaka. Naše znanje i iskustvo, primenjeno kod postavljanja metoda, opravdava našu globalnu lidersku reputaciju i poverenje koje nam ukazuju naši korisnici.

014-02-02_SepSci_Market4-2

Profilisanje metabolita

Neformalno, „omika“ se odnosi na biološke nauke koje završavaju ovim sufiksom (genomika, proteomika ili metabolomika). Njene strategije usmerene su ka proučavanju bioloških sistema, što je doprinelo otkriću personalizovane medicine i programa lečenja, a samim tim i do poboljšanja kvaliteta namirnica i načina ishrane. LECO TOFMS platforme značajno skraćuju vreme analize i povećavaju protočnost uzoraka, što je ključno kod proučavanja bioloških sistema. LECO maseni spektrometri dokazali su svoju pouzdanost i robustnost i u kružnim analizama. Ovi epiteti instrumenta, udruženi sa moćnim softverskim alatkama za statistku, čine da LECO sistemi budu neizostavna rešenja u laboratorijama širom sveta koja se bave metabolitima, a to potvrđuje i veliki broj naučnih radova iz ove oblasti.

014-02-02_SepSci_Market4-1
Povratak