Prirodni i biljni lekovi

Botanički ili biljni lekovi sastoje se od prirodnih proizvoda koji se koriste u medicinske svrhe. Sofisticirana klinička ispitivanja i poboljšanje performansi analitičkih instrumenata sve više daju na važnosti biljnim lekovima u tretiranju i prevenciji bolesti. LECO TOFMS instrumenti pružaju napredno razdvajanje hromatografskih pikova i moćne performanse masene spektrometrije za otkrivanje kompleksnosti uzoraka prirodnog porekla. LECO GCxGC rešenja odlikuju se izuzetnim kapacitetom pikova i omogućavaju pronalaženje i identifikaciju nepoznatih metabolita. Karakterizacija prirodnih lekova uz pomoć LECO masene spektrometrije nikad nije bila toliko efikasna, produktivna i prosvetljujuća.

014-02-02_SepSci_Market7-1

Skrining farmaceutskog materijala

LECO revolucionarni i jedinstveni TOFMS maseni spektrometri visoke rezolucije predstavljaju moćne analitičke alatke za strukturnu karakterizaciju velikog broja malih organskih molekula (i nečistoća koje su u vezi sa njima), koji se koriste u sintezi farmaceutskih preparata. Takve analize su neophodne za praćenje nečistoća, čiji identitet mora biti poznat kako bi mogao da se razume njihov potencijalni uticaj na dalje korake u sintezi ciljanog leka. LECO maseni spektrometri pružaju rezoluciju masenih spektara sa izuzetno velikom tačnošću masa, bez kompromisa između širine masenog opsega, brzine analize i osetljivosti kod karakterizacije glavnih komponenti i nečistoća u farmaceutskim materijalima.

014-02-02_SepSci_Market7-2

Razvoj lekova

U današnje vreme, za efikasne i ekonomične planove istraživanja i razvoja (R&D) uz strategije za otkrivanje lekova, neophodno je imati poslovni model koji daje puno, a zahteva što manje ulaganja. LECO TOF maseni spektrometri generišu podatke koji pružaju bogate informacije i omogućavaju superiornu brzinu analize i strategije za stručno postavljanje metoda. Analitičarima u R&D sektorima potrebni su moćni instrumenti visoke rezolucije i sa velikom brzinom analize, kako bi mogli da donose prave odluke u kritičnim trenucima. Primenom LECO sistema za separativnu hemiju povećavaju se i produktivnost i performase, bez kompromisa.

014-02-02_SepSci_Market7-3

Naučnoistraživačka delatnost

Eksperti i najnapredniji naučnici i istraživači od instrumenata zahtevaju performanse visokog kvaliteta sa izuzetnom pouzdanošću, kako bi pomerili granice analitičkih mogućnosti i time proširili postojeća znanja.  U svetlu toga, LECO pruža superiorni kapacitet pikova, sofisticiranu TOF masenu spektrometriju i sveobuhvatna softverska rešenja u okviru jedinstvenog i logičnog, a opet i naprednog totalnog rešenja. Istraživači širom sveta koriste LECO GCxGC-TOFMS i GC-HR-TOFMS tehnologije za planetarna istraživanja, poreklo života, identifikaciju metabolita (Met-ID), hiralnost hrane, analizu aerosola, uzoraka životne sredine i još puno toga. LECO sveobuhvatni softver i instrumenti omogućavaju naučnicima da prošire svoje analitičke vidike primenom najizuzetnijih analitičkih alatki koje su danas dostupne.

Academic Research

Life Science & Pharmateptical

Povratak