Forenzička istraživanja požara

Utvrđivanje uzroka požara od vitalnog je značaja za forenzička istraživanja požara, paljevina i eksploziva. LECO time of flight (TOF) maseni spektrometri omogućavaju forenzičarima da u isto vreme primenjuju strategije za kvalitativni skrining i generisanje kvantitativnih podataka. LECO GCxGC ekspertiza, priznata u svetu, pruža brze analize i masene spektre koji obiluju podacima, bez potrebe za angažovanjem dodatnog osoblja u laboratoriji. Moćna LECO TOFMS sa sveobuhvatnom GC (GCxGC) čini da forenzička istraživanja požara budu jednostavna, uključujući ispitivanja eksplozija, improvizovanih vatrometa, gorenje benzina, parafina, terpentina i dizela.

014-02-02_SepSci_Market5-4

Istraživanje mesta zločina

Pouzdana identifikacija malih molekula u metabolitima lekova ključna je za uspešno istraživanje mesta zločina. LECO GC-TOFMS rešenja pružaju sveobuhvatnu, tačnu i brzu identifikaciju metabolita. Zahvaljujući LECO masenim spektrometrima, dobijaju se jasni hromatografski pikovi i odličan kvalitet masenih spektara u širokom linearnom dinamičkom opsegu. Dodatno, LECO TOFMS instrumenti visoke rezolucije i velike brzine daju strukturne informacije o jedinjenjima, čime se omogućava eliminacija lažnih pozitivnih rezultata. LECO sistemi pružaju brzu identifikaciju metabolita sa pouzdanošću i tačnošću – bez kompromisa.

014-02-02_SepSci_Market5-3

Antidoping skrining

Analiza lekova koji se zloupotrebljavaju predstavlja veliki izazov za forenzičke i toksikološke laboratorije. Za razliku od MS/MS strategija koje se primenjuju kod ciljanih metoda, LECO TOF MS tehnologije visoke rezolucije (HRT) odlikuju se superiornom detektabilnošću poznatih i nepoznatih jedinjenja koja su specifično sintetisana kako ne bi bila otkrivena primenom postojećih metodologija. LECO je razvio univerzalne tehnologije za skrining nepoznatih jedinjenja, koje primenjuju sveobuhvatnu TOFMS visokih performansi. LECO GC-TOFMS instrumenti pružaju informacije visokog integriteta koje su neophodne za identifikaciju, a uz sposobnost skrininga metabolita lekova, oni predstavljaju nezamenljivu analitičku alatku za svaku laboratoriju.

014-02-02_SepSci_Market5-2

Droge

Na tržištu je dostupan sve veći broj proizvoda pod nazivima „incense“ ili „spice“, koji navodno proizvode efekte pušenja kanabisa. Pojava ovih sintetičkih kanabisa postavlja nove zadatke pred kriminalističke laboratorije u celoj Evropi. LECO je razvio brze i osetljive GC-TOFMS metode sa visokom protočnošću uzoraka, koje omogućavaju da se jedinjenja i njihovi potencijalni metaboliti sa lakoćom identifikuju. Skrining nepoznatih metabolita i kvantifikacija poznatih analita može se postići samo uz pomoć moćnog TOFMS instrumenta. LECO maseni spektrometri dobili su najviše ocene na međulaboratorijskim ispitivanjima – zahtevaju minimalno održavanje, a pružaju neverovatnu pouzdanost i robustnost. Sa LECO masenim spektrometrima radi se pametno, a ne naporno.

014-02-02_SepSci_Market5-1
Povratak