Autentičnost i sledljivost

Zahtevi potrošača za novom i uzbudljivom „dizajniranom hranom“ podrazumevaju da proizvođači moraju uvek da budu korak ispred sa inovacijama.  Ipak, sledljivost porekla (traceability) sastojaka prerađene hrane veoma je važna za bezbednost hrane, dok je za poverenje potrošača i za zaštitu brendova ključna autentičnost. LECO je i dalje globalni lider u proizvodnji elementalnih analizatora (za određivanje pojedinačnih elemenata C, S, N, O) i elitnih Time of Flight masenih spektrometara (TOFMS) visokih performansi, koji su upotpunjeni naprednim softverskim alatkama. Na ovaj način LECO pruža analitička rešenja za pouzdanu analizu i karakterizaciju hrane.

014-02-02_SepSci_Market3-4

Ciljani i neciljani skrining

Brzina analize, fleksibilnost u radu, izdržljivost i pouzdanost performansi, oduvek su bile standardne odlike LECO masenih spektrometara. Razvoj LECO TOFMS tehnika kako za skrining, tako i za ciljane analize, omogućava princip „manje je više“ i objedinjuje ova dva pristupa. Zamislite mogućnost retrospektivne analize već dobijenih podataka kod neciljane analize ostataka pesticida, bez potrebe za ponovnom pripremom, ekstrakcijom i injektovanjem uzoraka. Uz LECO TOF MS tehnologiju, primenu aplikativnih metoda i iskustvo kako da se smanje troškovi analize, lako možete poboljšati učinkovitost vaše laboratorije. Skratite vreme analize, uštedite novac, sačuvajte resurse i povećajte produktivnost.

014-02-02_SepSci_Market3-3

Migracije iz ambalaže

Migracija je jedna od najaktuelnijih tema u industriji hrane kada je reč o kontaminaciji koja potiče iz ambalaže. Jednostavan i lak pristup analizi ovih kompleksnih uzoraka pružaju LECO GCxGC rešenja koja ispunjavaju zakonske zahteve. Izvanredno hromatografsko razdvajanje 2D tehnologije omogućava klasifikacije MOSH (mineralna ulja zasićenih ugljovodonika) i MOAH (mineralna ulja aromatičnih ugljovodnika), momentalno izvlačeći odgovore iz dobijenih podataka. LECO tehnologija omogućuje vizualizaciju izmerenih rezultata odmah nakon analize, kao i pouzdanu identifikaciju i kvantifikaciju analita i generisanje izveštaja o pronađenim MOSH i MOAH u uzrocima. Olakšajte sebi posao i zamenite klasičnu metodu prikupljanja frakcije sa LC-a koja se zatim analizira na GC-u, sa brzom LECO GCxGC metodom.

014-02-02_SepSci_Market3-2

Skrining ostataka pesticida

Globalizacija snabdevanja hranom često podrazumeva da je put od farme do stola jako dugačak. Iz tog razloga neophodno je da programi monitoringa pesticida koriste multirezidualne metode za identifikaciju i kvantifikaciju. LECO TOFMS instrumenti (GC-TOFMS i GCxGC-TOFMS) su odličan alat za ovu svrhu, time što obezbeđuju tačnost i kvalitet hromatografskog razdvajanja i masenu spektrometriju visoke rezolucije. Pouzdana i tačna ciljana analiza u uzorcima prehrambenih proizvoda, svežeg voća i povrća, mleka i stočne hrane rezultat je izvanrednih performansi TOFMS tehnike. Njenom primenom omogućeno je povećanje produktivnosti u laboratoriji i obezbeđivanje kvalitetnih rezultata pri praćenju bezbednosti hrane.

014-02-02_SepSci_Market3-1
Povratak