LECO Workshop: Food Safety

Dates:  18 – 19 June, 2019

Venue:  LECO European Application and Technology Center

Manufacturers and laboratories are increasingly faced with the question of which hazardous substances are in their food products. This workshop deals with the topics pesticides in food, MOSH / MOAH and dioxins. There will be presentations by LECO users and LECO Application Chemists. 2 day event with social programme – 1st day presentations, 2nd day hands-on (optional).


Food producers, analytical service labs dealing with food, research sites, universities, governmental control labs and more.

Speakers will be anounced soon…

Workshop Food Safety

LECO Workshop: Food Analysis

Dates:  20 – 21 May, 2019

Venue:  LECO European Application and Technology Center

Bread, Meat, Diaries, beverages, the analytical world is full of food analysis. Protein/Nitrogen determination, moisture analysis, moisture/ash analysis and additionally food control by our SepSci productline (TOFMS) will be discussed during this workshop. Together with some theoretical lectures and introductions, also “Hands-on” will be part of the workshop. Open discussions and questions are welcome; also attendees can bring samples with them. All attendees will get a certificate for attending this workshop.


This workshop is ideal for Food producers, analytical service labs dealing with food, research sites, universities, governmental control labs and more.

Speaker:
Michael Jakob, LECO Europe
Sebastiano Panto, LECO, Germany

More Speakers will be anounced soon…

Workshop: Food Analysis

Autentičnost i sledljivost

Zahtevi potrošača za novom i uzbudljivom „dizajniranom hranom“ podrazumevaju da proizvođači moraju uvek da budu korak ispred sa inovacijama.  Ipak, sledljivost porekla (traceability) sastojaka prerađene hrane veoma je važna za bezbednost hrane, dok je za poverenje potrošača i za zaštitu brendova ključna autentičnost. LECO je i dalje globalni lider u proizvodnji elementalnih analizatora (za određivanje pojedinačnih elemenata C, S, N, O) i elitnih Time of Flight masenih spektrometara (TOFMS) visokih performansi, koji su upotpunjeni naprednim softverskim alatkama. Na ovaj način LECO pruža analitička rešenja za pouzdanu analizu i karakterizaciju hrane.

014-02-02_SepSci_Market3-4

Ciljani i neciljani skrining

Brzina analize, fleksibilnost u radu, izdržljivost i pouzdanost performansi, oduvek su bile standardne odlike LECO masenih spektrometara. Razvoj LECO TOFMS tehnika kako za skrining, tako i za ciljane analize, omogućava princip „manje je više“ i objedinjuje ova dva pristupa. Zamislite mogućnost retrospektivne analize već dobijenih podataka kod neciljane analize ostataka pesticida, bez potrebe za ponovnom pripremom, ekstrakcijom i injektovanjem uzoraka. Uz LECO TOF MS tehnologiju, primenu aplikativnih metoda i iskustvo kako da se smanje troškovi analize, lako možete poboljšati učinkovitost vaše laboratorije. Skratite vreme analize, uštedite novac, sačuvajte resurse i povećajte produktivnost.

014-02-02_SepSci_Market3-3

Migracije iz ambalaže

Migracija je jedna od najaktuelnijih tema u industriji hrane kada je reč o kontaminaciji koja potiče iz ambalaže. Jednostavan i lak pristup analizi ovih kompleksnih uzoraka pružaju LECO GCxGC rešenja koja ispunjavaju zakonske zahteve. Izvanredno hromatografsko razdvajanje 2D tehnologije omogućava klasifikacije MOSH (mineralna ulja zasićenih ugljovodonika) i MOAH (mineralna ulja aromatičnih ugljovodnika), momentalno izvlačeći odgovore iz dobijenih podataka. LECO tehnologija omogućuje vizualizaciju izmerenih rezultata odmah nakon analize, kao i pouzdanu identifikaciju i kvantifikaciju analita i generisanje izveštaja o pronađenim MOSH i MOAH u uzrocima. Olakšajte sebi posao i zamenite klasičnu metodu prikupljanja frakcije sa LC-a koja se zatim analizira na GC-u, sa brzom LECO GCxGC metodom.

014-02-02_SepSci_Market3-2

Skrining ostataka pesticida

Globalizacija snabdevanja hranom često podrazumeva da je put od farme do stola jako dugačak. Iz tog razloga neophodno je da programi monitoringa pesticida koriste multirezidualne metode za identifikaciju i kvantifikaciju. LECO TOFMS instrumenti (GC-TOFMS i GCxGC-TOFMS) su odličan alat za ovu svrhu, time što obezbeđuju tačnost i kvalitet hromatografskog razdvajanja i masenu spektrometriju visoke rezolucije. Pouzdana i tačna ciljana analiza u uzorcima prehrambenih proizvoda, svežeg voća i povrća, mleka i stočne hrane rezultat je izvanrednih performansi TOFMS tehnike. Njenom primenom omogućeno je povećanje produktivnosti u laboratoriji i obezbeđivanje kvalitetnih rezultata pri praćenju bezbednosti hrane.

014-02-02_SepSci_Market3-1
Povratak