Aplikacija: Hemikalije i petrohemija

Dole je dato 15 aplikacija vezanih za ovaj proizvod čija biblioteka sadrži 43 dokumenata za preuzimanje.

Novi Pegasus® BT! Borba protiv razblaživanja goriva : Detekcija Accutrace S10 u uzorcima komercijalnog dizela

LECO Pegasus BT GC-TOFMS sa lakoćom ispunjava ovaj zahtev. Spajkovani uzorci dizela analizirani su za manje od 15 minuta, bez primene dodatnih metoda razdvajanja i pripreme uzoraka, omogućavajući kvantifikaciju u koncentracionom opsegu od 2500 ppb do 10 ppb. Ref. 203-821-522Saznajte više…

Novi Pegasus® BT! ASTM D5769: Rešenje za određivanje visoke koncentracije aromatičnih jedinjenja u motornom benzinu

LECO Pegasus BT GC-TOFMS benchtop time-of-flight maseni spektrometar sa lakoćom ispunjava sve zahteve ove metode, uključujući neophodnu osetljivost, odnos jona i linearnost kalibracije, što ga čini robustnim rešenjem za analizu aromatičnih jedinjenja, bez zasićenja jonskog izvora. Ref. 203-821-518Saznajte više…

Hemijska analiza polimernih mikroperli u pasti za zube primenom TD- i Py-GC×GC-TOFMS

Ova aplikacija fokusirana je na direktnu analizu paste za zube određenog brenda koja sadrži polietilen, u cilju određivanja aditiva i pomoćnih supstanci primenom konsekutivnih termalnih tehnika kuplovanih sa LECO Pegasus 4D sistemom za sveobuhvatnu dvodimenzionalnu gasnu hromatografiju sa time-of-flight masenom spektrometrijom (GC×GC-TOFMS).Saznajte više…

Komplementarne LC- i GC- tehnike masene spektrometrije zajednički daju bolje analize metaboloma

Višeplatformska analiza podataka metabolita kombinacijom AB Sciex LC/MS, LECO GC/MS i Genedata softvera. Ref: 203-821-482Saznajte više…

Sveobuhvatna karakterizacija ekstrakata zelenog lišća duvana primenom GC-HRT

Pegasus® GC-HRT je alatka koja predstavlja rešenje za jedan od ključnih izazova u istraživanju metabolita… u pouzdanim identifikacijama metabolita. Ref: 203-821-481Saznajte više…

Nedvosmislena identifikacija pesticida u duvanu cigareta

Pouzdana identifikacija ciljanih analita uz istovremenu mogućnost skrininga ostalih komponenti, kao što su aditivi i sastojci prirodnog porekla. Ref: 203-821-478Saznajte više…

Aroma piva: Detekcija različitosti analita primenom GC-TOFMS i „Reference“ alatke ChromaTOF® softvera

Pouzdano odredite šta se nalazi u uzorku, bez da vas ograničava ono što vam je već poznato ili očekivano. Ref: 203-821-479Saznajte više…

Neciljano profilisanje arome primenom GC-TOFMS radi upoređivanja uzoraka piva

GC-TOFMS spaja čulna zapažanja sa hemijskim osobinama jedinjenja u cilju razvoja proizvoda. Ref: 203-821-480Saznajte više…

Analiza mlaznog goriva

Analiza mlaznog goriva primenom TOFMS-a visoke rezolucije: Kombinovana snaga EI, Ci i tačne maseSaznajte više…

Identifikacija komponenti iz ekstrakta polimera

Identifikacija komponenti iz ekstrakta polimera primenom Time-of-Flight masene spektrometrije visoke rezolucijeSaznajte više…

Profilisanje sirove nafte

Profilisanje lagane sirove nafte iz šest različitih regija sveta primenom GCxGC-TOFMS sa strukturnim klasifikacijama radi upoređivanja razlika u funkcionalnim grupama Saznajte više…

MEMK u mlaznom gorivu

Analiza tragova metil estara masnih kiselina (MEMK) u mlaznom gorivu primenom GC-TOFMS Saznajte više…

Klasifikacije, ugljovodnici, Excel, Sumif

Primena GCxGC-TOFMS i klasifikacija za kvantitativno određivanje različitih klasa jedinjenja u kompleksnim uzorcima izoparafinskih ugljovodonika Saznajte više…

MS visoke rezolucije, Time-of-Flight MS, lagana nafta

Analiza lagane nafte primenom gasne hromatografije—Time-of-Flight masene spektrometrije visoke rezolucijeSaznajte više…

Lagana nafta

GCxGC-TOFMS analiza lagane nafte optimizovana varijabilnom modulacijom i strukturnim klasifikacijama na hromatogramu Saznajte više…
Povratak