Alergeni u kozmetici

Kvantifikacija i identifikacija alergena u proizvodima kućne hemije i sredstvima za ličnu higijenu je zakonska obaveza proizvođača. Zahtevi za kvantifikaciju poznatih alergena i skrining novih, koji će potencijalno biti obuhvaćeni zakonom, svakim danom su sve veći, pri čemu je ključna primena masenih spektrometara sa visokom protočnošću uzoraka. LECO GC- i GCxGC-TOFMS instrumenti pružaju izvanredne prednosti TOFMS tehnike: spektralni kontinuitet i sposobnost kvantifikacije analita u širokom koncentracionom opsegu, sve iz jednog injektovanja uzorka. Realnost performansi LECO TOFMS sistema je dobijanje kvalitetnih podataka, kao i visoka protočnost uzoraka uz zagarantovanu pouzdanost i robustnost.

014-02-02_SepSci_Market1-3

Karakterizacija aroma i ukusa

Uvek je uzbudljivo pomirisati ili okusiti nešto novo i drugačije. Tačna karakterizacija individualnih komponenti u kompleksnim smešama zahteva napredna hromatografska i maseno-spektrometrijska rešenja. LECO je razvio moćne GCxGC-TOFMS instrumente koji pružaju fleksibilnost i robustnost u radu i koji mogu da odgovore na takve analitičke izazove. Ove već dokazane tehnike povećavaju analitičku produktivnost i kvalitet bez dodatne radne snage, što znači da možete postići više uz manje angažovanje ljudskih resursa.

014-02-02_SepSci_Market1-2

Parfemi i esencijalna ulja

Razotkrivanje kompleksnosti prirodnih proizvoda omogućilo je da kreiranje vodećeg brenda na tržištu kućne hemije i sredstava za ličnu higijenu postane jednostavno. Jedinstvena LECO rešenja upravo to i omogućavaju, zahvaljujući visokoj protočnosti uzoraka i generisanju podataka visokog kvaliteta, što se može primeniti i na istraživanje kompetitorskih proizvoda. LECO nudi elitne masene spektrometre sa alatkama za besprekorno prikupljanje i obradu podataka, što vam garantuje veću analitičku produktivnost, kao i veći profit.

014-02-02_SepSci_Market1-1

Duvan

Skrining metabolita i pesticida rutinski se primenjuje kod analize lista duvana i duvanskog dima kako bi se osigurala kontrola kvaliteta proizvodnje. Analitička pouzdanost koju pruža hromatografsko razdvajanje u kombinaciji sa masenom spektrometrijom visoke rezolucije, veća je za nekoliko redova veličine nego kod drugih tehnika. Prustupi koje primenjuju LECO Pegasus GCxGC-TOFMS i Pegasus GC-HRT, u kombinaciji sa moćnim softverskim alatkama, jednostavno prevazilaze nesigurnost analize i otkrivaju kompleksnost arome i ukusa duvana. LECO TOFMS tehnologija pruža analitičku izuzetnost – obezbeđuje kvalitet brendova i osigurava konkurentnost proizvoda.

014-02-02_SepSci_Market1-4
Povratak