Aplikacija: Metalurgija i metali

Dole je dato 15 aplikacija vezanih za ovaj proizvod čija biblioteka sadrži 122 dokumenata za preuzimanje.

GDS900 – Analysis of Stainless Steels (Corrosion and Heat-Resistant Steels)

This application note describes the bulk analysis of stainless steel as well as corrosion and heat resistant steels on LECO GDS 900 spectrometer.Saznajte više…

GDS900 – Analysis of Low Alloy, Cr-Mo, Free Machining, and Austenitic High Mn Steels

This application note describes the bulk analysis of low alloy, Cr-Mo, free machining and austenitic high Mn steels on LECO GDS 900 spectrometer.Saznajte više…

GDS900 – Bulk Analysis of Copper Alloys

This application note describes the bulk analysis of copper alloys on LECO GDS 900 spectrometer.Saznajte više…

GDS900 – Analysis of Cast Iron

This application note describes the bulk analysis of chilled and grey cast iron on LECO GDS 900 spectrometer.Saznajte više…

GDS900 – Bulk Analysis of Cast and Wrought Aluminum Alloys

This application note describes the bulk analysis of cast and wrought aluminum on LECO GDS 900 spectrometer.Saznajte više…

CS744 – Uređaj za određivanje Ugljenika I Sumpora u Ferolegurama sa niskim sadržajem Ugljenika

Ferolegure su legure gvožđa sa visokim sadržajem jednog ili više hemijskih elemenata.Saznajte više…

CS744 SODA LIME GLASS

This method describes the Carbon/Sulfur analysis of soda lime glass with a high frequency furnaceSaznajte više…

CS744 BATTERY PASTE

This application note describes the Sulfur analysis of Battery Paste, Lead Oxide and Lead SulfateSaznajte više…

Određivanje ugljenika i sumpora u krečnjaku/dolomitu

Određivanje ugljenika i sumpora u CaCO3/dolomitu/krečnjakuSaznajte više…

Određivanje ugljenika i sumpora u krečnjaku/dolomitu

Određivanje ugljenika i sumpora u CaCO3/dolomitu/krečnjakuSaznajte više…

Određivanje tvrdoće u dekarburizovanom čeliku

Sa automatizovanim LECO AMH55 testom za tvrdoću otisak se pravi i mere automatski. Unapređene softverske karakteristike nude potpuno automatske operacije: auto fazu, otisak, auto fokus, auto merenja, kalkulaciju I dokumentaciju. Saznajte više…

Utvrđivanje ugljenika i sumpora u volfram karbidu

LECO CS844 analizator ugljenika i sumpora je idealan za istovremeno određivanje sadržaja ugljenika i sumpora u volfram karbidu sa viskom preciznošću za ugljenik i sa niskim limitom detekcije sumpora. Saznajte više…

Određivanje kiseonika i vodonika u titan-hidridu

Titan-hidrid se koristi umesto titanskog praha, jer se time smanjuje cena procesa proizvodnje, a mehanička svojstva dobijenih proizvoda mogu se porediti sa proizvodima dobijenim od čistog titana. Ref: 203-821-475Saznajte više…

Ugljenik u praškovima za kalupe

U ovoj aplikaciji navedeni su sistemski parametri i opisani su koraci za podešavanje LECO CS/C744 elementalnog analizatora u svrhu određivanja količine ugljenika u prašku za kalupe. Ref: 203-821-474Saznajte više…

Analiza vatrostalnih i reaktivnih metala primenom C744

Određivanje ugljenika u vatrostalnim i reaktivnim metalima primenom LECO C744. Ref: 203-821-471Saznajte više…
Povratak