Product

 • Ugljenik / Sumpor

  Kao lider u određivanju ugljenika i sumpora u materijalima u čvrstom stanju primenom sagorevanja u indukcionoj peći, LECO pruža rešenja kako za laboratorije za kontrolu kvaliteta u proizvodnji, tako i za istraživačke laboratorije. Instrumenti omogućavaju ekonomična merenja sadržaja ugljenika i sumpora u najrazličitijim metalima, rudama, keramici i drugim neorganskim materijalima.

 • Ukupna elementalna analiza i profilisanje po dubini

  LECO Glow Discharge atomski emisioni spektrometri pružaju rešenja za rutinsko elementalno određivanje kod većine gvozdenih materijala u procesnoj kontroli i za istraživanja i ispitivanja u razvoju. Visoka preciznost kod ukupne elementalne analize, kao i kod profilisanja sastava po dubini za analizu obloga i površinskih tretmana.

 • Kiseonik / Azot

  Simultano određivanje kiseonika i azota u metalima, karbidima, nitridima i drugim neorganskim materijalima primenom tehnike topljenja u struji inertnog gasa. Instrumenti dokazani u praksi pružaju pouzdanost i konzistentan kvalitet pri svakoj analizi.

 • Kiseonik / Azot / Vodonik

  LECO napredna tehnologija primenjena na tehniku topljenja u struji inertnog gasa i detektore pruža najmodernije instrumente za simultano određivanje kiseonika, azota i vodonika u metalima, gvozdenim i negvozdenim legurama, vatrostalnim materijalima i drugim neorganskim materijalima.

 • Multifazni ugljenik i vodonik / vlaga

  LECO pruža najmodernije rešenje za kvalifikaciju i kvantifikaciju različitih tipova ugljenika (površinski, slobodni, organski, neorganski) i vodonika/vode u različitim organskim i neorganskim uzorcima. Ovaj višenamenski instrument primenjuje se, npr., za merenje ukupnog organskog ugljenika (TOC) u stenama i zemljištu, ukupnog organskog i neorganskog ugljenika u otpadu, kao i za mnoge druge aplikacije.

 • Ukupni i površinski vodonik

  Određivanje sadržaja vodonika u aliminijumu, gvozdenim i negvozdenim metalima, vatrostalnim materijalima i ostalim neorganskim materijalima pri niskim koncentracijama vodonika (<2 ppm) sa osetljivošću od 0.001 ppm. Poboljšani parametri za kontrolu peći omogućavaju detaljne temperaturne profile i podešavanje brzine rasta temperature, čime se optimizuju tačnost i preciznost.

 • Ukupni vodonik, difuzni / rezidualni vodonik

  Određivanje vodonika u gvozdenim legurama i čelicima vrši se brzo i precizno primenom LECO tehnike sagorevanja. Merenja rezidualnog, difuznog i ukupnog vodonika u širokom dinamičkom opsegu, sve pomoću jednog instrumenta.

  Product

Povratak