Product

 • Ugljenik / Azot / Proteini

  Kao ekonomična alternativa Kjeldalovoj digestiji, merenje sadržaja proteina u hrani na LECO analizatorima je brže, bezbednije i pouzdanije. Dimina metoda direktnog sagorevanja zahteva minimalnu pripremu uzoraka, ima kapacitet za uzorke većih masa i pruža optimalno homogenu analizu i precizne rezultate.

 • Ugljenik / Vodonik / Azot

  Od nutritivne vrednosti (sadržaj proteina) prehrambenih proizvoda i stočne hrane, preko karakterizacije materijala, kao što je određivanje kvaliteta tečnih i čvrstih goriva, pa do ispitivanja zemljišta i biljaka – to su samo neki od primera široke primene LECO CHN analizatora. Za optimalno prilagođavanje određenim potrebama, instrumenti su dostupni u obliku fleksibilnih konfiguracija – azot/protein, ugljenik/azot i ugljenik/vodonik/azot.

 • Ukupna vlaga / Gubitak pri žarenju (LOI) / Sadržaj isparljivih materija / Pepeo

  Automatizovana termogravimetrijska analiza zamenjuje tradicionalne analitičke tehnike koje zahtevaju upotrebu vakuum i mufolnih peći, vaga, kao i znatno angažovanje laboratorijskog osobolja. Poslednja generacija LECO TGA instrumenata, koja je u skladu je sa odobrenim metodologijama, ima različite oblasti primene uključujući ispitivanje uglja i koksa, cementa, katalizatora, prehrambenih proizvoda, stočne hrane i mlinskih proizvoda.

 • Termogravimetrijska vlaga / Primarni metod

  Automated moisture determination with a primary direct method for replacing the slow labor intensive, traditional loss-on-drying analytical techniques.

 • Ugljenik / Vodonik / Azot / Kiseonik / Sumpor

  Najsavremenija tehnologija primenjena kako na hardver, tako i na softver, za optimalno izvršavanje elementalne analize – određivanje C, H, N, S i O u mikro uzorcima (od 1 do 10 mg). Analizatori pružaju nisku cenu po analizi za tačno elementalno određivanje najrazličitijih čvrstih i tečnih uzoraka u farmaciji, industriji polimera, hemijskoj industriji i petrohemiji.

  Product

Povratak