Aplikacija: Energetika i goriva

Dole je dato 15 aplikacija vezanih za ovaj proizvod čija biblioteka sadrži 31 dokumenata za preuzimanje.

Novo! – Određivanje sadržaja sumpora u ugljovodonicima sagorevanjem na visokim temperaturama

Određivanje sadržaja sumpora sagorevanjem na visokim temperaturama i IR detekcijom ( ASTM D1552) je primenljivo na naftne derivate sa tačkom ključanja iznad 177C uključujući dizel goriva, produkte goriva, ulja za podmazivanje koja sadrže aditive i u koncentratima aditiva. Saznajte više…

Novo! – Određivanje sadržaja vlage, isparljivih materija i pepela u biomasi/biljnom tkivu

Sadržaj vlage, isparljivih materija i pepela su važni parametri za karakterizaciju kvaliteta sirovinma za gorivo. Macro TGA701 može da odredi sva 3 parametra na jednom uzorku i to do na 19 uzoraka istovremeno. Saznajte više…

Određivanje ugljenika, vodonika i azota u biomasi

Brz, pouzdan i nezavisan od matrixa, LECO CHN 628 određuje elementarni sastav svih vrsta biogoriva za samo 4-5min. Instrument može biti opremljen sa dodatnim modulom za analizu sadržaja sumpora i kiseonika. Saznajte više…

Simultano određivanje sumpora i ugljenika u uglju i koksu

U ovoj aplikaciji opisana su optimalna podešavanja i koraci postupka simultanog određivanja sumpora/ugljenika u koksu i uglju primenom LECO SC832.Saznajte više…

Sumpor u uglju i koksu

U ovoj aplikaciji dat je prikaz izvanrednih performansi i odlične preciznosti nove LECO 832 serije elementalnih analizatora za određivanje sumpora u skladu sa standardom ASTM D4239.Saznajte više…

Ukupna kalorična vrednost uglja

Ukupna kalorična vrednost uglja, čvrstog fosilnog goriva, najčešće se primenjuje pri određivanju stepena kvaliteta uglja, kao i pri klasifikaciji ugljeva.Saznajte više…

Metalurški koks

Određivanje ukupne kalorične vrednosti metalurškog koksa primenom AC600. Ref: 203-821-473Saznajte više…

Sumpor u ugljovodonicima

Određivanje sumpora u naftnim derivatima prema metodi ASTM D1552. Ref: 203-821-466Saznajte više…

Petroleum Coke

Gross Heat in Petroleum Coke by AC600. Ref: 203-821-467Saznajte više…

Hydrocarbons analysis

Carbon, Hydrogen, and Nitrogen in Hydrocarbons by LECO CHN628. Ref: 203-821-462Saznajte više…

Coal, Coke, Carbon Black, and Graphite

Carbon and Nitrogen in Coal, Coke, Carbon Black, and Graphite using the TruMacSaznajte više…

Coal and Coke

Carbon, Hydrogen, and Nitrogen in CoalSaznajte više…

Gross Heat

Gross Heat in Fuel Oils and BiomassSaznajte više…
Povratak