• Kalorična vrednost / Ukupna toplota

    Calor

    Jedna od najvažnijih veličina pri karakterizaciji svih tipova goriva je kalorična vrednost. LECO kalorimetri brzo daju tačne rezultate za različite organske materijale uključujući ugalj, koks, mazut, biomasu i otpadni materijal.

Povratak