• LECO sistemi za ispitivanje mikro- i makro-tvrdoće po Vickers-u postoje u potpuno automatskim i semiautomatskim konfiguracijama i pružaju objektivno merenje, automatizaciju, veću preciznost, tačnost i efikasnost.

Povratak