Application Library - Elementarna analiza

In this on-line library you can find recent application notes published by LECO.
Use the search function to browse available application notes by keywords
Please note, that LECO has been manufacturing analytical instrumentation since 1936 and many other application notes are available in house. If you need an application note that pertains to your industry, but don’t find it in the library, please contact us.

Dole je dato 20 aplikacija vezanih za ovaj proizvod čija biblioteka sadrži 202 dokumenata za preuzimanje. Neophodno je da se registrujete na sajtu kako bi Vam bio omogućen pristup ovom sadržaju.

CS744 – Uređaj za određivanje Ugljenika I Sumpora u Ferolegurama sa niskim sadržajem Ugljenika

Ferolegure su legure gvožđa sa visokim sadržajem jednog ili više hemijskih elemenata.Saznajte više…

CS744 SODA LIME GLASS

This method describes the Carbon/Sulfur analysis of soda lime glass with a high frequency furnaceSaznajte više…

CS744 BATTERY PASTE

This application note describes the Sulfur analysis of Battery Paste, Lead Oxide and Lead SulfateSaznajte više…

Određivanje ugljenika i sumpora u krečnjaku/dolomitu

Određivanje ugljenika i sumpora u CaCO3/dolomitu/krečnjakuSaznajte više…

Određivanje ugljenika i sumpora u krečnjaku/dolomitu

Određivanje ugljenika i sumpora u CaCO3/dolomitu/krečnjakuSaznajte više…

Određivanje Azota/Proteina u surutki na FP628

Proteini surutke su čest sastojak u mnogim prehrambenim proizvodima zbog svoje dostupnosti, rastvorljivosti i jedinstvenih funkcionalnih karakteristika. Tačno i precizno određivanje proteina u surutki ne igra samo bitnu ulogu u određivanju nutritivne vrednosti u mlečnim proizvodima, već može biti ključno u kontroli kvaliteta ili klasifikaciji surutke . Proteini u surutki i u drugim proizvodima hrane su najčešće određivani koristeći odmerenu količinu azota u uzorku i množenje te vrednosti sa proteinskim faktorom (proteinski faktor variraju u zavisnosti od matriksa uzorka).Saznajte više…

Novo! – Određivanje sadržaja Ugljenika u nitridima sa LECO C744

Određivanje sadržaja ugljenika u nitridima sa LECO 744 serijom analizatora je brza i direktna mera čistoće nitrida. Saznajte više…

Novo! – Određivanje sadržaja ugljenika u nitridima sa LECO C844

Određivanje sadržaja ugljenika u nitridima sa LECO 844 serijom analizatora je brza i direktna mera čistoće nitrida. Saznajte više…

Novo! – Određivanje sadržaja sumpora u ugljovodonicima sagorevanjem na visokim temperaturama

Određivanje sadržaja sumpora sagorevanjem na visokim temperaturama i IR detekcijom ( ASTM D1552) je primenljivo na naftne derivate sa tačkom ključanja iznad 177C uključujući dizel goriva, produkte goriva, ulja za podmazivanje koja sadrže aditive i u koncentratima aditiva. Saznajte više…

Novo! – Određivanje sadržaja vlage, isparljivih materija i pepela u biomasi/biljnom tkivu

Sadržaj vlage, isparljivih materija i pepela su važni parametri za karakterizaciju kvaliteta sirovinma za gorivo. Macro TGA701 može da odredi sva 3 parametra na jednom uzorku i to do na 19 uzoraka istovremeno. Saznajte više…

Određivanje azota/proteina u brašnu

Ukupni sadržaj proteina u kukuruznom brašnu, pšeničnom brašnu, raženom brašnu i pirinčanom brašnu primenom LECO TruMac N sa helijumom i argonom kao gasovima-nosačima i sa skraćenim vremenom analize.Saznajte više…

Određivanje ugljenika, vodonika i azota u biomasi

Brz, pouzdan i nezavisan od matrixa, LECO CHN 628 određuje elementarni sastav svih vrsta biogoriva za samo 4-5min. Instrument može biti opremljen sa dodatnim modulom za analizu sadržaja sumpora i kiseonika. Saznajte više…

Određivanje tvrdoće u dekarburizovanom čeliku

Sa automatizovanim LECO AMH55 testom za tvrdoću otisak se pravi i mere automatski. Unapređene softverske karakteristike nude potpuno automatske operacije: auto fazu, otisak, auto fokus, auto merenja, kalkulaciju I dokumentaciju. Saznajte više…

Utvrđivanje ugljenika i sumpora u volfram karbidu

LECO CS844 analizator ugljenika i sumpora je idealan za istovremeno određivanje sadržaja ugljenika i sumpora u volfram karbidu sa viskom preciznošću za ugljenik i sa niskim limitom detekcije sumpora. Saznajte više…

Određivanje ugljenika, azota i sumpora u zemljištu

LECO makro analizator sa sagorevanjem TruMac CNS daje brze i precizne rezultate kod analize uzoraka zemljišta. Detalji postupka analize i podešavanja metoda opisani su u ovoj aplikaciji. Saznajte više…

Simultano određivanje sumpora i ugljenika u cementu, glini, letećem pepelu, krečnjaku, zemljištu i rudi

U ovoj aplikaciji opisani su koraci postupka ove analize, uključujući pripremu uzoraka, parametre metode i dr. LECO SC832 pokazuje savršene performanse kod analize neorganskih materijala.Saznajte više…

Simultano određivanje sumpora i ugljenika u uglju i koksu

U ovoj aplikaciji opisana su optimalna podešavanja i koraci postupka simultanog određivanja sumpora/ugljenika u koksu i uglju primenom LECO SC832.Saznajte više…

Sumpor u uglju i koksu

U ovoj aplikaciji dat je prikaz izvanrednih performansi i odlične preciznosti nove LECO 832 serije elementalnih analizatora za određivanje sumpora u skladu sa standardom ASTM D4239.Saznajte više…

Sumpor u koncentratu rude

U ovoj aplikaciji prikazana su podešavanja i koraci koji se primenjuju za određivanje nivoa sumpora u koncentratima rude na CS/S744 analizatorima.Saznajte više…

Ostatak pri žarenju u ostacima sagorevanja

Ostatak pri žarenju (LOI) u pepelu, ugljenom pepelu i portland cementu primenom makro TGA instrumenta.Saznajte više…
Povratak